Federacja Rosyjska

Historia chrześcijaństwa

Chrzest Rusi odbył się w 988 roku za sprawą Włodzimierza I Wielkiego. Data ta uważana jest
za początek Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. od 1937 r. państwo nie prowadzi
oficjalnych statystyk dotyczących stosunku do religii. W okresie socjalizmu religia była
zwalczana, co doprowadziło do zmiany stosunku do wiary i pobożności . Rosja od 1993 roku
jest państwem świeckim gwarantującym wolność sumienia i wyznania. Ponad 2/3 obywateli
to chrześcijanie, ok. 10% to muzułmanie. Zauważalny jest też duży odsetek ateistów i
agnostyków – jest to 16,2%.
W Regionie Kaukaskim dochodzi do walk między armią rosyjską a bojownikami islamskimi,
którzy chcą na tym terenie ustanowić emirat muzułmański. Wielu Rosjan opuściło teren
Dagestanu, Czeczenii, Inguszetii, Kabardo-Bałkarii oraz Karaczajo-Czerkiesji z powodu
panującej na tych obszarach przemocy.
Państwo faworyzuje Rosyjski Kościół Prawosławny kosztem innych denominacji
chrześcijańskich. W prawodawstwie rosyjskim ciągle zachodzą zmiany i wprowadzane są
nowe ograniczenia. Na obszarach, gdzie przeważa islam, chrześcijanie cierpią wskutek
prześladowań – ze strony rodziny i najbliższych oraz lokalnej społeczności. Osoby, które były
wyznawcami islamu, a nawróciły się na chrześcijaństwo ukrywają swoją wiarę w tajemnicy.
Kościoły niezarejestrowane, które prowadzą ożywioną działalność ewangelizacyjną znajdują się pod nadzorem państwa. Ich członkowie są także przesłuchiwani przez władze lokalne,
czasami nawet zostają deportowani.

Przykłady prześladowań

V 2018 – czterech uzbrojonych napastników zaatakowało cerkiew p.w. Michała Archanioła w
Groznym w Czeczenii.
VII 2016 – wprowadzenie prawa religijnego zabraniającego m.in. prowadzenia „nielegalnej
działalności misyjnej” przez obywateli i obcokrajowców.