Sri Lanka

Historia prześladowań

Sri Lanka do 2019 roku, według Światowego Indeksu Prześladowań, raportu opublikowanego przez Open Doors, znajdowała się na 46 miejscu krajów, w których łamane są prawa chrześcijan. Jednak wydarzenia z grudnia 2019 roku, kiedy to w wyniku zamachów wielkanocnych na kościoły i hotele, w których zginęło 250 osób, a ponad 500 zostało rannych, uplasowały Sri Lankę  na 30 miejscu.

Zamachy z 2019 roku ewidentnie skierowane były przeciwko chrześcijanom, biorąc pod uwagę termin samobójczych aktów terrorystycznych, który przypadł na święta wielkanocne, najważniejsze katolickie święta. Jednak nie tylko chrześcijanie stali się ofiarami. W atakach zginęli również muzułmanie, hindusi i buddyści. Zamachy potępił kościół na całym świecie, a papież Franciszek zwrócił się w modlitwie do Lankijczyków i wyraził bliskość z jej mieszkańcami oraz całym Kościołem Sri Lanki. Ten okrutny akt terrorystyczny przyniósł niezamierzone przez terrorystów zachowania wśród społeczności lankijskiej, wzbudził bowiem ogólnonarodową solidarność wśród mieszkańców. Połączył w społecznym porozumieniu wyznawców różnych religii.

Sri Lankę, w większości zamieszkują buddyści, a wyznawcy chrześcijaństwa są najmniejszą grupą religijną. Co jakiś czas podnoszone są próby wprowadzania ustawy, która zabroniłaby zmiany religii, skutecznie jednak odpierane.

Zamachy z 2019 roku były zaskoczeniem nie tylko dla Lankijczyków, ale też dla całego świata. Sri Lanka bowiem od dekady była względnie spokojnym krajem. Od 2009 roku, kiedy to zakończyła się trwająca niemal ćwierć wieku wojna domowa, Sri Lanka raczej kojarzona była z rajskimi plażami, tłumnie odwiedzanymi przez turystów z całego świata. Rok po zamachach, w kwietniu 2020 roku, podczas obrządków wielkanocnych, frekwencja w Kościołach niemal wróciła do tej sprzed roku, a solidarność między wyznawcami odmiennych religii  nabrała nieco cieplejszych barw.