Aktualności

Aborcja w Karcie Praw Podstawowych UE?

Aborcja w Karcie Praw Podstawowych UE?
Photo by Christian Lue on Unsplash
25 listopada 2023 r.

Aborcja w Karcie Praw Podstawowych UE?

Parlament Europejski w przyjętej 22 listopada w Strasburgu rezolucji opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. Prawie nikt nie zauważył, że lewicowi europarlamentarzyści do dokumentu dopisali poprawkę, w której domagają się wpisania „prawa do aborcji” do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jest zbiorem fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady UE oraz Komisji.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 22 listopada 2023 roku postuluje poprawkę do 3 Artykułu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej pt. „Prawo człowieka do integralności”. W tym miejscu zapisy Kraty wskazują m. in., że „każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej”, zakazują „praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest selekcja osób”, zakazują „wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku” oraz „reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich”.

Teraz Parlament Europejski postuluje zmianę tytułu Artykułu 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej na „Prawo człowieka do integralności i autonomii cielesnej” oraz dopisanie podpunktu 2a, w którym zapisano, że „każdy ma prawo do autonomii cielesnej, do swobodnego, świadomego, pełnego i powszechnego dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz do wszystkich związanych z tym usług opieki zdrowotnej bez dyskryminacji, w tym do dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.”

Poprawka do Karty praw podstawowych UE jest kolejną próbą Parlamentu Europejskiego wymuszenia aborcji w całej Unii Europejskiej oraz odebrania prawa do decydowania w tej sprawie państwom członkowskim.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/96917/Aborcja-w-Karcie-Praw-Podstawowych-UE