Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

Powołane przez Fundację Lux Veritatis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej pojawiającej się na świecie i w Polsce. Naszym celem jest angażowanie się w obronę jednostek pokrzywdzonych i środowisk zagrożonych prześladowaniem.

Misją tworzonego Centrum jest ochrona praw chrześcijan oraz przeciwdziałanie przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której łamanie podstawowych praw wolności stanie się w naszym kraju codziennością.

Skala represji

1100

MAPA PRZEŚLADOWAŃ

Chrześcijanie stanowią największą na świecie grupę osób prześladowanych z powodu wyznawanej wiary. Padają ofiarami dyskryminacji prawnej i społecznej, niejednokrotnie są aresztowani i zastraszani. Kościoły i symbole chrześcijańskie są niszczone, a duchowni uprowadzani i zabijani. W niektórych regionach skala i charakter nękania przyjmują postać ludobójstwa definiowanego w prawie międzynarodowym.

Na mapie zaznaczone są kraje, gdzie dochodzi do prześladowań chrześcijan ze względu na przynależność religijną.

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI