Aktualności

Komunikat!!!

Komunikat!!!
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
23 maja 2024 r.

Komunikat!!!

W związku z wydaniem w dniu 8 maja 2024 r. przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zarządzenia ws. wprowadzenia „standardów równego traktowania”, nakazującego usunięcia Krzyży z budynków warszawskiego Urzędu, obrazów świętych, wizerunków patronów i innych symboli religijnych, a także ich eksponowania na biurkach pracowników tychże urzędów,

Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan złożyło Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Skierowaliśmy ponadto do Wydziału Skarg i Wniosków Miasta Stołecznego Warszawy skargę na wprowadzenie w życie dokumentu niemającego podstawy prawnej wraz z wnioskiem o uchylenie niniejszego zarządzenia.

W związku z naruszeniami, których dopuścił się Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, wystosowaliśmy również Wniosek o informację publiczną w tym zakresie.