Aktualności

Adwokaci stają w obronie św. Jana Pawła II

Adwokaci stają w obronie św. Jana Pawła II
https://dzieje.pl/sites/default/files/styles/open_article_750x0_/public/201907/jan_pawel_2.jpg?itok=5gCENOLE
15 stycznia 2021 r.

Adwokaci stają w obronie św. Jana Pawła II

72 adwokatów podpisało list w obronie św. Jana Pawła II.

„My, adwokaci, zważywszy że: Św. Jan Paweł II jeszcze jako metropolita krakowski dał się poznać jako pasterz nadzwyczajnej wiary i zatroskania o każdego człowieka, jako Papież Jan Paweł II tę troskę kontynuował i stawał zawsze w obronie ludzi ubogich, skrzywdzonych, prześladowanych, chorych, miłosierdzie wobec człowieka było naczelną zasadą postępowania Ojca Świętego Jana Pawła II, swą niezłomną postawą godził ludzi i narody, napominał błądzących i apelował o poszanowanie godności człowieka, stawiając mu także wymagania z niej wynikające, wyrażamy swój sprzeciw wobec działań usiłujących zniszczyć nieskazitelny wizerunek Jana Pawła II, który najlepiej wyraziły tysiące ludzi w czasie jego pogrzebu okrzykiem ”Santo subito”.”

Cały list dostępny na: https://www.niedziela.pl/artykul/63644/Adwokaci-w-obronie-sw-Jana-Pawla-II

Źródło: https://www.niedziela.pl