Aktualności

Algieria: zamykane kościoły

Algieria: zamykane kościoły
Photo by Karl Fredrickson on Unsplash
19 czerwca 2021 r.

Algieria: zamykane kościoły

4 czerwca algierski sąd nakazał zamknięcie trzech kościołów w północnej prowincji Oran. Tym samym łączna liczba kościołów zamkniętych w Algierii od listopada 2017 r. wzrosła do 16. Ponadto 6 czerwca pastor i chrześcijański księgarz zostali uznani za winnych „podważania wiary muzułmanów”.

Dwa z zamkniętych kościołów znajdują się w mieście Oran, trzeci – 35 km na wschód w El Ayaida. Pomimo że podobny nakaz został już wydany wobec nich w lipcu ubiegłego roku, kościoły pozostawały otwarte.

Pastor Rachid Seighir prowadzi jeden z dwóch wspomnianych kościołów w Oranie, a ponadto posiada sklep z książkami i artykułami papierniczymi. W lutym sąd uznał zarówno jego, jak i jego asystenta w księgarni, Nouha Hamimiego, za winnych prozelityzmu z powodu sprzedaży książek, które sąd uznał za „podważające wiarę muzułmanów” – co w Algierii jest przestępstwem. W pierwszej instancji zostali skazani na dwa lata więzienia i grzywnę. Po rozprawie apelacyjnej sąd zdecydował 6 czerwca o zmniejszeniu wyroku do jednego roku w zawieszeniu i grzywny w wysokości około 1.200 euro.

Kościół i księgarnia pastora Seighira od kilku lat są obiektem prześladowań ze strony rządu. W listopadzie 2017 r. gubernator Oranu nakazał zamknięcie zarówno kościoła, jak i sklepu, uzasadniając to tym, że „nielegalnie drukowały one Nowy Testament i publikacje ewangelizacyjne”. Rok później sąd uchylił tę decyzję z powodu błędów proceduralnych.

Zamykanie w ostatnich latach coraz większej liczby kościołów protestanckich pozostaje jednym z największych wyzwań stojących przed wspólnotą chrześcijańską w Algierii. W lutym Światowy Alians Ewangeliczny zwrócił na ten problem uwagę Rady Praw Człowieka ONZ.

W grudniu ubiegłego roku trzech specjalnych sprawozdawców ONZ wyraziło zaniepokojenie sytuacją chrześcijan w liście do rządu algierskiego: „Obecnie łącznie 49 miejsc kultu i kościołów jest zagrożonych zamknięciem” – zauważono, ostrzegając: „nosi to znamiona kampanii […], która poważnie wpływa na prawa protestanckiej mniejszości chrześcijańskiej do swobodnego praktykowania religii lub przekonań”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Algieria zajmuje 24 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

* imię zmienione

Źródło: https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/algieria-oskarzenia-wobec-chrzescijan-zamykane-sa-kolejne-koscioly