Aktualności

Apel o pomoc dla Libanu

Apel o pomoc dla Libanu
Photo by Tim Marshall on Unsplash
5 sierpnia 2021 r.

Apel o pomoc dla Libanu

Również Ojciec Święty ma nadzieję, że zorganizowana we Francji przez ONZ międzynarodowa konferencja na temat wsparcia dla Libanu stworzy warunki niezbędne do tego, aby Kraj Cedrów nie pogrążał się w dalszym kryzysie” – mówi watykański podsekretarz ds. relacji z państwami, ks. Mirosław Wachowski.

Przypomniał, że Stolica Apostolska i kościelne instytucje charytatywne zapewniły Libańczykom znaczną pomoc materialną, zaangażowały się także w proces odbudowy zniszczonej stolicy, zwłaszcza domów, szpitali i szkół. Zaznaczył też, że Ojciec Święty wielokrotnie wyrażał głęboką troskę o Libańczyków, którzy znaleźli się obecnie w obliczu kolejnych wymagających prób. Mówi ks. Mirosław Wachowski.

„Jak przypomina Papież Franciszek Liban na przestrzeni wieków dawał wyjątkowe świadectwo pokojowego współistnienia chrześcijan i muzułmanów. Z tego powodu jego losu nie można pozostawić w rękach tych, którzy bez skrupułów dążą do własnych interesów – powiedział ks. Mirosław Wachowski. – Liban to więcej niż kraj, to uniwersalne przesłanie pokoju i braterstwa płynące z Bliskiego Wschodu. Niezwykle ważne jest, aby nadal realizował swoje powołanie. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich. Rządzący muszą wreszcie zacząć zdecydowanie działać na rzecz prawdziwego pokoju, a nie tylko własnych korzyści. Pomóżmy Libanowi wyjść z tego poważnego kryzysu. Pomóżmy Libańczykom nie stracić nadziei. Dajmy im szansę bycia kowalami własnego losu, szansę budowania własnej przyszłości na własnej ziemi bez zbędnej ingerencji.”

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-08/stolica-apostolska-apeluje-o-pomoc-gospodarcza-dla-libanu.html