Aktualności

Ataki w Ziemi Świętej

Ataki w Ziemi Świętej
levarTravel on Unsplash
5 kwietnia 2022 r.

Ataki w Ziemi Świętej

Patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie zdecydowanie potępili ataki, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni dotknęły różne miejsca w Ziemi Świętej, powodując akty przemocy w całym regionie, w których zginęło ponad 12 osób, a wiele zostało rannych. Potępiono także okupację zabytkowego hotelu Little Petra przez radykalną grupę żydowską „Ateret Cohanim”.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie, potępiając wszelkie akty przemocy wobec każdego człowieka, zapewnili o modlitwach i złożyli kondolencje rodzinom ofiar niedawnych zamachów terrorystycznych, modląc się o powrót do zdrowia rannych.

„W obliczu tego nagłego wzrostu rozlewu krwi przywódcy chrześcijańscy wyrazili zaniepokojenie wzrostem napięcia w czasie głównych świąt religijnych trzech wyznań Abrahamowych: islamskiego Ramadanu, żydowskiego Pesach i chrześcijańskiego Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy”. Wezwali wiernych tych trzech tradycji do „okazywania sobie wzajemnego szacunku i troski o innych, które są podstawą nauczania każdej z religii” oraz zaapelowali do władz państwowych „o prowadzenie polityki tolerancji religijnej, powściągliwości w używaniu siły i łagodzenia konfliktów”.

„Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do podążania drogą pokoju, która jest tak istotna dla symboliki Jerozolimy – 'miasta pokoju’. W ten sposób możemy być w świecie prawdziwymi świadkami wspólnej wizji pokoju, szalom, salaam, która jest zapisana w sercu naszych odmiennych, ale powiązanych ze sobą przekonań religijnych” – napisali zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich Jerozolimy i Ziemi Świętej.

W innym oświadczeni, patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie potępili okupację zabytkowego hotelu Little Petra przez grupę „Ateret Cohanim”, radykalnych Żydów, którzy dążą do zwiększenia obecności Żydów w dzielnicach Wschodniej Jerozolimy – nazywając ją „zagrożeniem dla istnienia dzielnicy chrześcijańskiej w Jerozolimie i dla pokojowego współistnienia społeczności tego miasta”. Przypomnieli także, że wielokrotnie ostrzegali przed „bezprawnymi działaniami ekstremistów”, które charakteryzują się zastraszaniem i przemocą. Hotel Petra jest przedmiotem trwającej 18 lat batalii prawnej między greckim patriarchatem prawosławnym a izraelską grupą osadników „Ateret Cohanim”.

„Zajmując własność Greckiego Kościoła Prawosławnego, hotel Little Petra, `Ateret Cohanim` dopuszcza się przestępstwa włamania. Zachowują się tak, jakby byli ponad prawem, nie obawiając się konsekwencji” – napisali chrześcijańscy przywódcy, dodając, że „problem ten nie dotyczy pojedynczych nieruchomości, ale całego charakteru Jerozolimy, w tym dzielnicy chrześcijańskiej”. Hotel znajduje się bowiem na trasie, którą co roku przemierzają miliony chrześcijańskich pielgrzymów odwiedzających Jerozolimę. „Reprezentuje on dziedzictwo chrześcijańskie i mówi o naszym istnieniu w tym miejscu” – napisali przywódcy chrześcijańscy w Ziemi Świętej.

Podkreślili, że radykalne ugrupowania ekstremistyczne narzucają „ze wszystkich stron swój bezprawny i niebezpieczny program”. Wyrazili swój sprzeciw wobec ich działań i zaniepokojenie, że może to „prowadzić do destabilizacji i napięć w czasie, gdy wszyscy starają się je zmniejszyć i budować zaufanie, aby osiągnąć sprawiedliwość i pokój”. „Akty przymusu i przemocy nie mogą prowadzić do pokoju” – stwierdzili.

Źródło: https://www.ekai.pl/zwierzchnicy-kosciolow-potepili-ataki-w-ziemi-swietej/