Aktualności

Bangladesz: podpalenie kościoła

Bangladesz: podpalenie kościoła
Lorenz Huter on Unsplash
14 sierpnia 2022 r.

Bangladesz: podpalenie kościoła

Chrześcijanie stracili nadzieję na sprawiedliwe traktowanie przez władze

(Open Doors Polska) – W południowo-wschodniej części Bangladeszu, tzw. Chittagong Hill Tracts, wioski zamieszkane są głównie przez ludność tubylczą. 30 czerwca lokalny kościół został całkowicie zniszczony w wyniku podpalenia. Miejscowi chrześcijanie są wstrząśnięci i przerażeni. Stracili nadzieję na pomoc ze strony władz – potrzebują naszej modlitwy.

Wrogość lokalnej społeczności

Od 2014 roku, tj. od czasu wybudowania zniszczonego teraz w pożarze kościoła, większość buddyjskich mieszkańców wioski wyrażała swoje niezadowolenie z powodu obecności chrześcijan w okolicy. Deklarowali gotowość pójścia na śmierć za swoją religię oraz dążenie do odebrania wyznawcom obcej religii prawa głosu w wiosce. Chrześcijanie nawróceni z buddyzmu byli obrażani i wykluczani ze wspólnoty. Ponieważ mieszkańcy nie chcieli kościoła w wiosce, został on zbudowany poza jej granicami. Początkowa niechęć i izolacja z czasem zrodziły przemoc. 30 czerwca 2022 roku około godziny 22:00 kościół spłonął.

Następnego dnia chrześcijanie znaleźli swój kościół całkowicie zniszczony. Z bólem serca odkryli, że każde krzesło, każda Biblia, każdy śpiewnik i ambona zamieniły się w popiół. Nikt nie miał wątpliwości. To było podpalenie. Nie jest jasne, kto był jego sprawcą, choć istnieją podejrzenia wobec kilku mieszkańców wsi, którzy byli widziani w pobliżu około 30 minut przed wybuchem pożaru.

Groźby zamiast zadośćuczynienia

Następnego dnia po pożarze zwołano spotkanie pojednawcze, na którym podejrzani przyznali, że byli w kościele tej nocy, ale zaprzeczyli zarzutom podpalenia. „To musiało się stać po tym, jak opuściliśmy to miejsce, bo nic nie widzieliśmy” – powiedział jeden z nich. Poparła go zdecydowana większość zgromadzonych. Oskarżani o podpalenie i ich krewni czuli się urażeni tym, że chrześcijanie ośmielili się rzucać oskarżenia na swoich buddyjskich sąsiadów. Niewiele brakowało, aby spotkanie przerodziło się w bójkę. Najlepszym rozwiązaniem było opuszczenie miejsca rozmów. Chrześcijanie usłyszeli ostrzeżenie, aby nie zgłaszali podpalenia władzom oraz groźby konsekwencji, jeśli będą próbowali odbudować kościół.

Chrześcijanie nie złożyli skargi do władz lokalnych, aby nie zaogniać konfliktu z sąsiadami. Co więcej, po wielu latach odrzucenia i opresji stracili nadzieję, że doczekają się sprawiedliwości ze strony władz.

Lokalni partnerzy Open Doors w Bangladeszu szukają sposobów, by pomóc chrześcijanom i wesprzeć ich na miejscu. Trudna sytuacja wymaga rozwagi i mądrości. Dlatego Open Doors prosi o modlitwę za poszkodowanych chrześcijan.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Bangladesz zajmuje 29. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/bangladesz-podpalenie-kosciola-grozby-wobec-chrzescijan