Aktualności

Belgia: księża rozczarowani nieproporcjonalnymi ograniczeniami kultu

Belgia: księża rozczarowani nieproporcjonalnymi ograniczeniami kultu
Brandon Morgan on Unsplash
1 stycznia 2021 r.

Belgia: księża rozczarowani nieproporcjonalnymi ograniczeniami kultu

Grupa belgijskich księży katolickich wyraziła rozczarowanie decyzją Rady Stanu, która utrzymała w mocy rozporządzenie rządowe ograniczające liczbę wiernych w kościołach do 15 osób, niezależnie od powierzchni świątyni. Do głównych kompetencji Rady Stanu należy zawieszanie lub unieważnianie aktów administracyjnych (aktów indywidualnych i rozporządzeń) sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

22 grudnia Rada Stanu odrzuciła wniosek grupy księży o poszerzenie liczby wiernych mogących brać udział w Eucharystii do więcej niż 15 osób, jak postanawia zarządzenie ministerialne z 11 grudnia. Zdaniem tego organu „wystarczająco wykazano, iż kwestionowane ograniczenie jest konieczne dla zachowania zdrowia publicznego w kontekście pandemii koronawirusa”. Jednym z księży, który zaskarżył rządową decyzję jest proboszcz bazyliki w Koekelbergu, ks. Marc Leroy. „Do mojego kościoła, największego w kraju o powierzchni 10.000 metrów kwadratowych, może wejść tylko 15 osób. Normalnie jest 700 wierzących” – ubolewał duszpasterz. Na początku grudnia Rada Stanu określiła rządowy zakaz wszelkiej działalności związanej z kultem zbiorowym jako naruszenie wolności wyznania z powodu pandemii. W odpowiedzi rząd zezwolił na udział we Mszy św. do 15 osób.

Zdaniem księży wyrok ten zatwierdza faktyczny zakaz sprawowania kultu. Ubolewają, że „nie możemy korzystać z naszego konstytucyjnego prawa do wolności wyznania, zwłaszcza w Boże Narodzenie… Umożliwienie frekwencji proporcjonalnej do wielkości budynku lub w plenerze pozwoliłoby każdemu praktykować swoją wiarę bez narażania nikogo na niebezpieczeństwo” – powiedzieli duchowni dziennikarzowi La Libre Beligique. Wyrazili zaniepokojenie brakiem troski władzy wykonawczej o wolności konstytucyjne, a zwłaszcza o wolność wyznania. Zauważyli, że „środek tak dokuczliwy i śmieszny jak limit 15 osób jest stosowany wbrew zdrowemu rozsądkowi zarówno do kaplic, jak i do obszernych katedr”.

Źródło: https://www.niedziela.pl