Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju
13 grudnia 2020 r.

Betlejemskie Światło Pokoju

W najbliższą niedzielę, 13 grudnia, na Jasnej Górze odbędzie się uroczyste przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju. Jasnogórskie sanktuarium jest jednym z pierwszych miejsc w Polsce, do którego przybywa od 30 lat ten symbol pokoju, braterstwa i miłości. Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem: „Światło służby”.

Eucharystii z tej okazji będzie przewodniczył o godz. 18:30 bp Andrzej Przybylski. Harcerze włączą się też tego dnia, w 39 rocznicę stanu wojennego, w zapalenie symbolicznych zniczy na placu przed Jasną Górą, gdzie już w grudniu 1981 r. częstochowianie, układając świetlisty krzyż z płonących lampek, jednoczyli się z internowanymi.

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, Betlejemskie Światło Pokoju ma wymiar szczególny, niosąc za sobą szczególne wezwanie do służby – bezinteresownego otworzenia się na potrzeby drugiego człowieka, pozostania uważnym na siebie oraz na swoje otoczenie.

„Przede wszystkim staramy się, aby światło dotarło tam, gdzie potrzebny jest pokój, miłość, radość i nadzieja – podkreśla harcmistrz Przemysław Kowalski z częstochowskiego hufca. Są to miejsca, w których ludzie naprawdę potrzebują pokoju, nadziei i radości” – dodaje.

Źródło: https://ekai.pl/betlejemskie-swiatlo-pokoju-juz-w-niedziele-na-jasnej-gorze/