Aktualności

Białoruś: biskupi protestują przeciw karykaturze obrażającej katolików

Białoruś: biskupi protestują przeciw karykaturze obrażającej katolików
Photo by Jomarc Cala on Unsplash
9 września 2021 r.

Białoruś: biskupi protestują przeciw karykaturze obrażającej katolików

Ze stanowczym sprzeciwem wobec karykatury w „Minskiej praudzie”, obrażającej katolików i krzyż Chrystusa, wystąpiła Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi (KBKB). Stanowisko to wyrażono w oficjalnym oświadczeniu z 7 września, które na polecenie przewodniczącego episkopatu bp. Olega Butkiewicza ogłosił i podpisał przewodniczący Komisji KBKB ds. Oświaty Katolickiej i Katechizacji bp Aleksander Jaszewski.

Dokument przypomina, że w numerze „Minskiej praudy” z 7 września (jej założycielem jest Miński Obwodowy Komitet Wykonawczy, czyli władze obwodowe) zamieszczono na pierwszej stronie karykaturę autorstwa Antona Ostrowskiego. Przedstawia ona księży katolickich w ich strojach duchownych, swastykę, flagę biało-czerwono-białą, a wszystko to uzupełnione słowami chrześcijańskiego hymnu „Mahutny Boża” (Potężny Boże) na tle wypaczonej repliki ikony Męczenników z Rosicy. Byli to kapłani, którzy wraz ze swymi wiernymi w latach II wojny światowej mężnie przyjęli śmierć z rąk „siepaczy nazistowskich” – stwierdza oświadczenie. Podpis pod rysunkiem w języku rosyjskim: „Mutacja wiary. Krzyże bywają różne…”.

„Kościół rzymskokatolicki na Białorusi jednoznacznie potępia wspomnianą publikację i ocenia ją jako rozpalanie wrogości w społeczeństwie białoruskim wobec Kościoła katolickiego na Białorusi, zwłaszcza wobec jego hierarchów i kapłanów” – napisał bp Jaszewski. Podkreślił, że tekst ten „głęboko obraża religijne uczucia wiernych Kościoła katolickiego”. Zwrócił przy tym uwagę, iż karykatura, na której krzyż przeobraża się w swastykę oraz swastyka, przedstawiona zamiast krzyża, „obraża nie tylko kapłanów, ale przede wszystkim profanuje krzyż Chrystusa Zbawiciela, który oddał na nim życie dla zbawienia ludzi”.

Poza tym – zdaniem biskupów katolickich – „publikacja ta wyrządza uszczerbek moralny wszystkim chrześcijanom różnych wyznań” oraz pośrednio oskarża całe duchowieństwo katolickie o rzekome przywiązanie do faszyzmu i nazizmu. Jest to „świadome i złośliwe wypaczenie historii, oszczerstwo i obraza” – stwierdza dokument episkopatu.

Wyrażono nadzieję, że „odpowiednie organy władzy państwowej odpowiednio ocenią pod względem prawnym tę karykaturę i publikację w «Minskiej praudzie» z 7 bm. w obliczu zbliżającego się Dnia Jedności Narodowej [17 września – KAI]” – zakończyli swe oświadczenie członkowie KBKB.

Źródło: https://www.ekai.pl/bialoruscy-biskupi-zaprotestowali-przeciw-karykaturze-obrazajacej-katolikow/