Aktualności

Biskupi Chile: ustawa o eutanazji narusza godność osoby

Biskupi Chile: ustawa o eutanazji narusza godność osoby
Marcelo Leal on Unsplash
30 grudnia 2020 r.

Biskupi Chile: ustawa o eutanazji narusza godność osoby

Chilijska Izba Deputowanych zatwierdziła wstępnie projekt ustawy zezwalającej na eutanazję w określonych przypadkach. Zdaniem episkopatu tego kraju projekt nowego prawa narusza godność i podstawowe prawa człowieka, a także stanowi wyraz błędnego pojmowania osoby ludzkiej. „Legalizacja eutanazji zawsze jest aktem niedozwolonym z moralnego punktu widzenia, ponieważ stanowi przestępstwo przeciwko ludzkiemu życiu” – czytamy w oświadczeniu biskupów.

Episkopat przypomina, że nie ma racji, która moralnie uzasadniałaby tak poważny akt, jak dobrowolne odebranie życia drugiej osobie. Nie usprawiedliwiają go żadne okoliczności, nawet gdy sam zainteresowany wyraził na to zgodę. Zdaniem hierarchów eutanazja jest nowoczesną formą łamania praw podstawowych. „Przesłania ona głębokie rozumienie ludzkiej godności, sprawia wrażenie, że ludzkie życie można sprowadzić wyłącznie do subiektywnego dobrego samopoczucia. W ten sposób godność ludzka zostaje zredukowana do zwykłego towaru jednorazowego użytku” – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem chilijskiego episkopatu legalizacja eutanazji jest kolejnym krokiem na drodze tworzenia „kultury odrzucenia” – jak określił to Papież Franciszek – która postrzega ludzkie życie jako odpad i nadmiar. „Ci, którzy ponoszą koszty tej logiki, są często najbardziej wrażliwymi i najbiedniejszymi ludźmi, wobec których jako społeczeństwo mamy do spełnienia ważniejszą powinność niż ich fizyczna eliminacja” – podkreślają biskupi.

Episkopat Chile przypomina, że Kościół zawsze był i będzie duchowo bliski osobom cierpiącym na nieuleczalne choroby i ich rodzinom. Uważa też za konieczne wspieranie wszelkich możliwych form pomocy, zwłaszcza opieki paliatywnej, oraz działań, które sprawią, że te formy posługi dotrą do jak największej liczby cierpiących, szczególnie najbiedniejszych.

Biskupi wezwali chilijskie władze do rozważenia konsekwencji jakie niesie uchwalenie prawa do eutanazji. W liście zapewniają o swojej modlitwie w intencji oświecenia serc ustawodawców i apelują do ludzi świeckich, którzy są przeciwni temu procederowi, szczególnie do środowisk akademickich oraz organizacji społecznych, do głośnego wyrażania swoich zastrzeżeń.

Biskupi przypominają, że eutanazja jest działaniem lub jego zaniechaniem, które ze swej natury lub intencji powoduje śmierć człowieka, w celu wyeliminowania wszelkiego bólu. Eutanazja zachodzi wówczas, gdy przyczyną śmierci nie jest choroba pacjenta, lecz celowe działanie innych osób. Zaznaczają, że bardzo ważne jest odróżnienie eutanazji od niestosowania nieproporcjonalnych środków leczenia lub uporczywej terapii.

Źródło: https://www.vaticannews.va