Aktualności

Błogosławiony Jakub Hudson (wspomnienie 28 listopada)

Błogosławiony Jakub Hudson (wspomnienie 28 listopada)
https://www.pexels.com/pl-pl/
28 listopada 2020 r.

Błogosławiony Jakub Hudson (wspomnienie 28 listopada)

Jakub Hudson urodził się w pobliżu Yorku. W tym czasie w Anglii katolicy byli prześladowani, dlatego 19 września 1580 r. rozpoczął studia we Francji, najpierw w kolegium w Reims, a już w maju następnego roku, na mocy dyspensy, został przyjęty do Soissons.

Niższe i wyższe święcenia kapłańskie przyjął w ciągu zaledwie dwunastu dni, ponieważ w tym czasie był poważnie chory. W 1582 r. został wysłany na misje do Yorku. Następnego dnia po dotarciu do miasta został aresztowany. Rządzącej wtedy Radzie Północy otwarcie przyznał się do bycia katolickim kapłanem. Takie zachowanie zaskoczyło mieszkańców, którzy wiedzieli, że Jakub dłuższy czas spędził poza miastem i nie był w nim znany jako duchowny.

Zakutego w kajdany, umieszczono go początkowo w prywatnym więzieniu, potem przeniesiono go do zamku. 25 listopada 1582 r. został skazany za zdradę stanu. Trzy dni później, 28 listopada 1582 r., został powieszony na znajdującym się w Yorku publicznym miejscu straceń – Knavesmire. Idąc na śmierć pozostał spokojny, niemal radosny, zaprzeczał jedynie twierdzeniu, że spiskował przeciw królowej; mówił, że ginie tylko z powodu wyznawania wiary katolickiej. Już wisząc na szubienicy podniósł ręce do nieba, potem uderzył się w pierś prawą ręką, a na koniec uczynił w powietrzu znak krzyża. Jego ciało zakopano pod szubienicą.