Aktualności

Bronimy wiary

Bronimy wiary
Bronimy wiary
24 grudnia 2020 r.

Bronimy wiary

Nie możemy pozostać obojętni na bluźnierstwa, jakie dotykają Matkę Bożą. Reagujmy na zło – apelują ruchy katolickie.

Sprofanowanie wizerunku Maryi na okładce „Wysokich Obcasów” w dodatku do „Gazety Wyborczej” spotkało się z oburzeniem i sprzeciwem katolików. Pierwszą reakcją jest modlitwa i ekspiacja.

– Jako krajowy moderator wspólnoty Żywego Różańca, w imieniu dwumilionowej rzeszy wiernych jednoczących się w kołach różańcowych, wyrażam sprzeciw wobec obrażania tego, co dla nas święte – mówi ks. Jacek Garncarek, moderator Żywego Różańca w Polsce. Wzywa wszystkich członków Żywego Różańca i ludzi dobrej woli, by przez modlitwę różańcową przebłagali i wynagradzali Matce Najświętszej wszystkie akty niegodziwości i profanacji. Jednocześnie proszę, by niezależnie od poglądów i przekonań szanować uczucia religijne ludzi wierzących. Modlitwa nie zmienia świata, ale zmienia człowieka, a ten może zmieniać świat. Dlatego otaczajmy modlitwą różańcową także tych, którzy dopuszczają się aktów profanacji. Prośmy dla nich o opamiętanie, poszanowanie ludzi wiary i łaskę nawrócenia – wskazuje nasz rozmówca. Zachęca, by prosić o to, żeby Matka Czystej Miłości była należycie czczona oraz żeby także Ona modliła się za nami.

Więcej w Naszym Dzienniku