Aktualności

Bułgaria: zmiana płci niezgodna z konstytucją

Bułgaria: zmiana płci niezgodna z konstytucją
Tim Mossholder on Unsplash
2 marca 2023 r.

Bułgaria: zmiana płci niezgodna z konstytucją

Jest decyzja Sądu Najwyższego w Bułgarii na temat „zmiany płci”. Sędziowie orzekli, że taka procedura na drodze postępowania sądowego jest sprzeczna z tamtejszą konstytucją.

SN podkreśla, że niezwykle negatywny wpływ na ewentualnego współmałżonka danej osoby mogłaby mieć jej „zmiana płci”. To samo dotyczy dzieci takiej osoby i jednocześnie prowadziłoby do zaistnienia między partnerami, traktowanymi wówczas jako osoby „tej samej płci”, wzajemnej relacji formalnej, która jest właściwa małżeństwu.

W dalszej części uzasadnienia sędziowie stwierdzili, że to po stronie ustawodawcy (a nie sądów) mogłaby leżeć kwestia uznawania „zmiany płci”. Podkreślono, że obowiązujące na terytorium Bułgarii prawo materialne nie przewiduje, aby możliwa była zmiana płci, imienia czy nazwiska lub numeru cywilnego przez osobę, która podaje się za „transpłciową”.

Omawiane orzeczenie interpretacyjne bułgarskiego Sądu Najwyższego jest jednocześnie końcem rozbieżności jeśli chodzi o doktrynę prawa i brak spójności w orzekaniu, który był obecny w tamtejszych sądach. Jak informują media, do tej pory zapadały też wyroku uznające możliwość „zmiany płci”.

ds/dorzeczy.pl,KAI

Źródło: https://marsz.info/zmiana-plci-niezgodna-z-konstytucja-bulgarii-jest-decyzja-sn/