Aktualności

Bunt biskupów we Francji

Bunt biskupów we Francji
Chris Karidis on Unsplash
29 listopada 2020 r.

Bunt biskupów we Francji

W wielu francuskich diecezjach proboszczowie nie dostosują się jutro do narzuconego przez rząd ograniczenia liczby wiernych na publicznych Eucharystiach. Wyznaczony dla wszystkich religii próg to 30 osób, bez względu na to, czy nabożeństwo odbywa się małej sali modlitewnej czy na przykład w mogącej pomieścić 25 tys. wiernych bazylice św. Piusa X w Lourdes. Wielu biskupów wezwało proboszczów, by pilnie zachowywali środki ostrożności, ale przyjmowali na Eucharystię wszystkich, którzy się zgłoszą.

Dziennik “Le Figaro” zauważa, że we Francji mamy dziś do czynienia z buntem biskupów. Przewodniczący episkopatu abp Eric de Moulins-Beaufort zapewnia, że nikogo nie zachęca do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Zauważa jednak, że rozporządzenia rządu są dla proboszczów niewykonalne. Na jakiej podstawie bowiem mają decydować, kto będzie mógł uczestniczyć we Mszy, a kto nie? Na nic się też nie zda mnożenie niedzielnych Eucharystii. Jeden z proboszczów wyliczył, że na Boże Narodzenie musiałby ich odprawić 66.

Dlatego Episkopat ponownie odwołał się do Rady Stanu, która już raz w maju zniosła rządowe obostrzenia odnośnie do miejsc kultu. Biskupi przewidują też wykorzystanie innych procedur prawnych, w których rządowi zarzucone zostanie nadużywanie władzy. Procedury te wymagają jednak więcej czasu i nie przyniosą natychmiastowych efektów. Abp de Moulins-Beaufort zauważa, że w obecnej sytuacji, kiedy to państwo w imię bezpieczeństwa czy ochrony zdrowia radykalnie zaostrza kontrolę obywateli, wszyscy powinni zachować szczególną czujność i dbać o zachowanie podstawowych swobód. Zdaniem przewodniczącego episkopatu rząd zakazując kultu, przekroczył swe kompetencje.

Źródło: https://ekai.pl/bunt-francuskich-biskupow-wobec-30-osobowego-limitu-wiernych/