Aktualności

Centralne nabożeństwo ekumeniczne

Centralne nabożeństwo ekumeniczne
Tim Marshall on Unsplash
24 stycznia 2021 r.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne

W poznańskiej katedrze 20 stycznia odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Pan Bóg pokoju, przekazujący jedność, nie chce, abyśmy modlili się z osobna, tylko razem za siebie i dla siebie. Nie prosimy tylko dla siebie o darowanie winy czy o zachowanie od pokus i od złego, lecz modlimy się za wszystkich, bo wszyscy jesteśmy jedno i jeden lud tworzymy” – mówił abp Stanisław Gądecki, który przewodniczył nabożeństwu, transmitowanemu przez TVP3 i Radio Emaus. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

Metropolita poznański w swoim słowie przypomniał, że Zbawiciel modlił się za wszystkich ludzi, „modlił się często i zanosił prośby do Boga, by pokazać, jak mamy postępować”. Zauważył, że Pan Bóg przyjmuje modlitwy tych, których modlitwa łączy w jedno.

Abp Gądecki zaznaczył, że droga ekumeniczna definiowana jest jako wymiana darów. Za tą definicją kryje się przekonanie, że każdy Kościół może wnieść swój wkład w dzieło przywracania jedności. Zwrócił uwagę, że od Kościołów i wspólnot zrodzonych z reformacji Kościół katolicki nauczył się przede wszystkim centralnej roli słowa Bożego w życiu Kościoła, a od Kościołów prawosławnych katolicy mogą nauczyć się wiele o synodalności i kolegialności biskupów. „Kościół katolicki może wnieść jako szczególny dar do dialogu ekumenicznego dowartościowanie powszechności Kościoła. Możemy ukazać, że jedność i wielość nie są przeciwstawne, ale się wspierają” – stwierdził metropolita poznański. Podkreślił, że chrześcijanie, ochrzczeni w jednym Duchu, mają trwać w Bożym pokoju, zgodzie i wspólnocie.

Źródło: https://ekai.pl/centralne-nabozenstwo-ekumeniczne-tygodnia-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/