Aktualności

Chiny: kontrola życia religijnego

Chiny: kontrola życia religijnego
Photo by Robert Nyman on Unsplash
14 lutego 2021 r.

Chiny: kontrola życia religijnego

Państwowa Administracja ds. Religii (SARA) uruchomiła bazę danych zawierającą wszystkie informacje o personelu religijnym w kraju.

Agencja będzie również rejestrować „nagrody”, „kary” jakie od państwa mogą otrzymać duchowni. Agencji będzie przysługiwało prawo do odwoływania duchownych ich posług.

Uruchomienie bazy danych jest jedną z nowości wspomnianą w opublikowanym wczoraj dokumencie zatytułowanym „Środki administracyjne dla personelu duchownego”, który ujawnia plan całkowitej kontrolę nad życiem religijnym w Chinach.

Dokument zawiera 7 rozdziałów i 52 artykuły, które skrupulatnie regulują rejestrację personelu duchownego, jego charakterystykę i rodzaj pracy, prawa, ale przede wszystkim obowiązki biskupów, księży, mnichów buddyjskich i taoistycznych, etc.

Dokument został po raz pierwszy opublikowany w listopadzie ubiegłego roku na stronie internetowej SARA w celu zebrania możliwych sugestii i poprawek. Wczoraj został opublikowany tylko z bardzo niewielkimi zmianami. Wejdzie w życie 1 maja.

Każda osoba, która chce pełnić funkcję religijną, musi spełniać następujące kryteria: musi „kochać ojczyznę, wspierać kierownictwo Komunistycznej Partii Chin, wspierać system socjalistyczny, szanować konstytucję, prawa, przepisy i zasady, praktykować podstawowe wartości socjalizmu, przestrzegać zasady niezależności i samozarządzania religią oraz przestrzegać polityki religijnej Chin, zachowując jedność narodową, jedność etniczną, harmonię religijną i stabilność społeczną”(art. 3).

Należy zauważyć, że „obowiązki” obejmują „opieranie się nielegalnej działalności religijnej i ekstremizmowi religijnemu oraz opór wobec infiltracji przez obce siły, które używają religii”. Dla katolików oznacza to, że oficjalni księża i biskupi nie będą mogli wyrażać komunii kościelnej z nieoficjalnymi biskupami i kapłanami.

Nawet biskupi katoliccy, chociaż „zatwierdzeni i wyświęceni” przez sobór biskupów chińskich, mogą wykonywać swoją posługę dopiero po zarejestrowaniu się w SARA. W ten sposób to państwo, a nie Kościół, zachowuje kontrolę nad instytucją chińskiego Kościoła (art. 16).

Źródło: https://dorzeczy.pl/religia/172267/coraz-scislejsza-kontrola-zycia-religijnego-w-chinach.html