Aktualności

Chrońmy piękno życia

Chrońmy piękno życia
🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash
2 kwietnia 2022 r.

Chrońmy piękno życia

„Z samego wschodu Europy, ze wschodu, gdzie zwykle pierwsze pojawia się światło, nadeszły mroki wojny” – zauważył Papież Franciszek w pierwszym przemówieniu wygłoszonym na Malcie. „Lodowaty wiatr wojny pojawia się, gdy do głosu dochodzą autokracje, nowe imperializmy, agresja, niezdolność do budowania mostów i troski od najuboższych” – mówił Ojciec Święty do przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusu dyplomatycznego.

Rozpoczynając swoje przemówienie Papież posłużył się obrazem róży wiatrów, aby ukazać cztery wpływy, które są istotne dla życia społecznego i politycznego Malty. Jako pierwszy wiatr wiejący nad maltańskimi wyspami wskazał wiatr północny. Przywodzi on na myśl zjednoczoną Europę, która została zbudowana jako duża rodzina, aby strzec daru pokoju. Za nim podąża jedność, przypominająca o znaczeniu solidarnej pracy nad umacnianiem wspólnych korzeni i wartości. Filarami społeczeństwa o zaawansowanej cywilizacji są: uczciwość, sprawiedliwość, poczucie obowiązku oraz przejrzystość. Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę ochrony daru stworzenia przed nadmierną chciwością, pazernością pieniądza i spekulacją budowlaną, które niszczą wspólny dom oraz przyszłość następnych pokoleń.

Wiatr północny miesza się często z wiatrem zachodnim. To – zdaniem Papieża – wskazuje na zainteresowanie młodzieży stylem życia i sposobem myślenia zachodniego świata. Pragnienia postępu nie należy odrywać od korzeni. Malta jest „laboratorium organicznego rozwoju”, w którym ważne jest zachowanie pamięci i harmonii między pokoleniami. Podstawą solidnego wzrostu jest osoba ludzka, poszanowanie dla życia i godności każdego człowieka, z czego Malta jest znana w Europie i na świecie. Kontynuując wędrówkę wskazaną przez różę wiatrów jako rozwiązanie Franciszek zaproponował spojrzenie na południe. Malta jest bezpieczną przystanią dla wielu przybyszów poszukujących nadziei. Współczesne zjawisko migracji niesie w sobie długi z powodu wyzysku w przeszłości, zmian klimatycznych oraz ciągłych konfliktów.

„Z biednego i zaludnionego południa masy ludzi przemieszczają się na bogatszą północ: to fakt, którego nie można odrzucać anachronicznymi blokadami, ponieważ w izolacji nie osiągnie się dobrobytu i integracji. Potem trzeba wziąć pod uwagę przestrzeń: rozszerzanie się sytuacji kryzysowej związanej z migracjami – pomyślmy o uchodźcach z udręczonej teraz Ukrainy – to wymaga szerokich, wspólnych reakcji – podkreślił Papież. – Nie jest możliwe, aby jedne kraje wzięły na siebie cały problem przy obojętności innych! A cywilizowane kraje nie mogą sankcjonować dla własnych korzyści mętnych umów z przestępcami, którzy zniewalają ludzi. Region Morza Śródziemnego potrzebuje europejskiej współodpowiedzialności, aby mógł na nowo stać się sceną solidarności, a nie przyczółkiem tragicznej katastrofy cywilizacyjnej. Mare nostrum nie może stać się największym cmentarzem Europy.”

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-04/papiez-do-wladz-malty-chronmy-piekno-zycia.html