Aktualności

Chrześcijanie najbardziej prześladowani

Chrześcijanie najbardziej prześladowani
Greg Rosenke on Unsplash
2 lutego 2021 r.

Chrześcijanie najbardziej prześladowani

Z najnowszych raportów opublikowanych przez agencję informacyjną „Idea” oraz Dzieło Pomocy Prześladowanym Chrześcijanom „Open Doors” wynika, że chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie.

Choć  chrześcijaństwo w Europie traci na znaczeniu i liczba wierzących maleje, to w innych częściach świata sytuacja ta jest zupełnie odwrotna. W Afryce każdego dnia chrześcijanami zostaje 23  tys. ludzi, w Azji w ostatnich latach liczba katolików rośnie o  4,5% rocznie, przekraczając 101 mln, a w Ameryce aż 62,4%mieszkańców wyznaje katolicyzm. Mimo tych optymistycznych danych w XXI wieku chrześcijanie wciąż są narażeni na ataki ze strony przedstawicieli licznych systemów ideologicznych, totalitarnych, a  także religijnych. Wśród głównych źródeł prześladowań raport stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Prześladowani i  zapomniani”, nt. prześladowań chrześcijan w latach 2009-2010, wymienia radykalny islam, hinduizm i buddyzm oraz komunistyczne reżimy totalitarne.

Organizacja „Open Doors” na początku każdego roku publikuje Światową Listę Obserwacyjną obejmującą 50 krajów, w których prześladowania chrześcijan są najdotkliwsze. Lista ta jest tworzona na podstawie kwestionariusza zawierającego 50 pytań dotyczących różnych aspektów wolności religijnej. Odpowiedzi są punktowane i pozwalają m.in. na określenie prawnego statusu chrześcijan i roli Kościoła w  społeczeństwie. Pierwszą dziesiątkę państw, które są największymi prześladowcami chrześcijan, otwiera Korea Północna (90,5 pkt.). Na jedenastym miejscu (55,5 pkt.) tej niechlubnej listy znajduje się Islamska Republika Pakistanu (170 mln ludności, chrześcijanie stanowią 2,2%., 1,1  mln to katolicy). Mimo że oficjalnie jest państwem świeckim, a konstytucja głosi równość obywateli wobec prawa, bez względu na rasę, religię czy wyznanie, to rzeczywista sytuacja jest całkowicie inna. Wprowadzona w 1986 r. tzw. ustawa o bluźnierstwie jest instrumentem wykorzystywanym do represji religijnych. Według danych przedstawionych przez Krajową Komisję ds. Sprawiedliwości i Pokoju powołaną przez Kościół katolicki w Pakistanie (NCJP), w latach 1986-2010 co najmniej 993 osoby zostały oskarżone o zbezczeszczenie Koranu i obrażanie osoby Mahometa. Wśród nich 120 było chrześcijanami. W niektórych przypadkach oskarżonym udało się udowodnić swoją niewinność. Według NCJP, od  2001 r. do dzisiaj co najmniej 50 chrześcijan zostało zabitych pod pretekstem stosowania przepisów o bluźnierstwie.

Raport „Prześladowani i zapomniani” podaje, że „problemy związane ze stosowaniem „ustawy o  bluźnierstwie” nasiliły się w 2001 r., kiedy wzrosły antyzachodnie nastroje w kraju, osiągając szczyt wraz z amerykańską interwencją w Iraku i w Afganistanie. Rząd przyznaje, że nie udało się przeciwstawić skutecznie stosowaniu tego prawa, a  minister ds.  praw człowieka stwierdził na posiedzeniu parlamentu, że w ciągu ostatnich trzech lat doszło do ponad jedenastu tysięcy przypadków naruszenia praw człowieka w Pakistanie, a osiem tysięcy przypadków nadal jest sprawdzanych i oczekuje na rozstrzygnięcie sądu. Minister Syed Mumtaz Alam Gilani przyznał, że władze gubernatorskie w tym względzie osiągnęły „katastrofalne” wyniki w stawianiu oskarżonych przed wymiarem sprawiedliwości”. W kwietniu 2011 r. Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej wydało oświadczenie dotyczące nieustannego pogarszania się sytuacji w  Pakistanie. Przytaczając przykłady pogromów na tle religijnym, nadużywania prawa przeciw bluźnierstwu, zamachów na osoby działające na rzecz praw mniejszości religijnych wzywa rząd Pakistanu oraz społeczność międzynarodową do podejmowania konkretnych działań w celu zmiany tego stanu rzeczy.

Źródło: https://misyjne.pl/misja/nie-tylko-asia-bibi-misyjne-drogi/