Aktualności

Coraz trudniejsza sytuacja chrześcijan w Europie

Coraz trudniejsza sytuacja chrześcijan w Europie
Photo by Jakob Braun on Unsplash
7 lutego 2021 r.

Coraz trudniejsza sytuacja chrześcijan w Europie

W Europie następuje radykalizacja nastrojów antychrześcijańskich – ocenia ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Z inicjatywy ks. prof. Waldemara Cisło powołano Centrum Badań Wolności Religijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Działalność ośrodka wspiera m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zespół będzie współpracował ze swoimi odpowiednikami w innych krajach Europy, np. w Austrii oraz Hiszpanii. W ramach współdziałania centra będą m.in. dzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie bieżącej sytuacji chrześcijan na Starym Kontynencie.

Ks. prof. Waldemar Cisło zwraca uwagę, że w ostatnim czasie nasiliła się niechęć wobec wyznawców Chrystusa w Europie.

– Europa wyrosła na chrześcijaństwie. Pamiętamy słowa św. Jana Pawła II z Francji, który pytał: „Francjo, co zrobiłaś ze swoim Chrztem?”. Dzisiaj trzeba zapytać: Europo, co zrobiłaś ze swoim Chrztem św., ze swoim dziedzictwem? Widzimy przejawy chrystianofobii. To, co niektóre rządy uczyniły, zamykając kościoły, gdzie np. francuski odpowiednik Sądu Najwyższego musiał upominać rząd, żeby złagodził restrykcje w stosunku do katolików. (…) Wiele rządów wykorzystało pandemię do tego, żeby kościół był prześladowany – wskazuje ks. prof. Waldemar Cisło.

Dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazał również, że przyczyną chrystianofobii w Europie jest duża liczba przyjętych uchodźców. Część z nich to radykalni muzułmanie, którzy dopuszczają się licznych ataków na chrześcijan.

Centrum Badań Wolności Religijnej planuje publikować dwa raporty w ciągu roku. Publikacje mają przedstawiać bieżącą sytuację wyznawców Chrystusa w poszczególnych krajach Europy, także w Polsce.

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-prof-w-cislo-w-europie-nastepuje-radykalizacja-nastrojow-antychrzescijanskich/