Aktualności

Czas walki z relatywizmem

Czas walki z relatywizmem
5 listopada 2020 r.

Czas walki z relatywizmem
Obecnie znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji. Przyszło nam mierzyć się z wielkim zagrożeniem dla Kościoła. Chodzi tutaj nie tylko o liczne ataki, dewastacje i profanacje, ale także głęboką zmianę w społeczeństwie, która utrwala zachowania wrogie Kościołowi.
Głos w sprawie zabrał red. Grzegorz Górny: „Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji. Takiego ataku duchowego jeszcze u nas nie było. Zobaczmy, jaka jest agresja, skala nienawiści, rzucane wulgaryzmy wobec księży, wiernych. (…) Trudno sobie wyobrazić i wytłumaczyć sobie to wszystko inaczej niż odwołując się do wymiaru duchowego, do wojny duchowej, jaka się dzisiaj toczy. To widzimy chociażby w tym, że włączają się w to otwarcie sataniści.”

Więcej informacji na:
facebook.com