Aktualności

Czym jest wiara w życiu osób starszych?

Czym jest wiara w życiu osób starszych?
Photo by Tiago Muraro on Unsplash
9 lutego 2021 r.

Czym jest wiara w życiu osób starszych?

Osoby po 64. roku życia częściej niż młodsze pokolenia deklarują swoją aktywność w życiu religijnym. Jest to widoczne zarówno w określaniu swojego stosunku do wiary, związku z parafią jak i w praktykach religijnych. Osoby te częściej niż pozostali uznają wiarę za wartość, która ma w ich życiu duże znaczenie – wynika z opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny analizy “Jakość życia osób starszych w Polsce 2020”. Wiara religijna ma duże znaczenie dla 75% osób w tym wieku, (w tym dla 44% osób – bardzo duże).

GUS w swoim raporcie – poruszającym różne kwestie życia osób starszych – odwołuje się do obszerniejszego opracowania z 2018 r. – “Badanie spójności społecznej” – w którym poddano ocenie zestaw dziewiętnastu wartości istotnych dla Polaków powyżej 16. roku życia.

Mieszkańcy Polski mogli nadać poszczególnym wartościom określone znaczenie począwszy od „bardzo dużego” poprzez „duże”, „średnie”, „małe”, skończywszy na przyznaniu, że przedstawiona wartość nie ma dla danej osoby znaczenia albo nie mają na ten temat zdania.

Do najważniejszych należały: zdrowie i rodzina/szczęście rodzinne (po 98%), w tym prawie 83% osób uznało, że są to wartości o bardzo dużym znaczeniu. Na trzecim miejscu jest uczciwość (97%), jednak w tym wypadku bardzo duże znaczenie przypisuje jej już mniej, ale nadal dużo, bo 69% osób. W dalszej kolejności (wyniki na poziomie 92–89%): poczucie stabilizacji, poczucie bycia przydatnym, potrzebnym, sprawność fizyczna, szacunek u innych ludzi i miłość. Powyżej 80% Polaków uznało posiadanie przyjaciół i przyjaźń jako wartość ważną lub bardzo ważną.

Poniżej 80% a więcej niż 60% osób uznało za ważne lub bardzo ważne następujące wartości: praca zawodowa, pieniądze, wolność głoszenia własnych poglądów, patriotyzm/dobro ojczyzny, wykształcenie, dążenie do wiedzy, wiara religijna oraz własne zainteresowania, hobby. Na końcu tej hierarchii wartości (poniżej 40%) są: kariera, rozrywka i życie pełne przygód i wrażeń.

Źródło: https://ekai.pl/wiara-i-wartosci-w-zyciu-osob-starszych/