Aktualności

Dialog z Komisją Europejską?

Dialog z Komisją Europejską?
https://www.pexels.com/pl-pl/
21 grudnia 2020 r.

Dialog z Komisją Europejską?

– Wolność kultu należy do podstawowych praw człowieka i jest wyrazem wolności religijnej – przypomina sekretarz generalny COMECE (Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej) ks. Manuel Barrios Prieto. Podkreśla on, że należy przestrzegać bezpieczeństwa sanitarnego, ale równocześnie trzeba pamiętać, że dla wielu osób w chwilach kryzysowych, takich jak choroba, samotność, niebezpieczeństwo śmierci praktykowanie wiary ma znaczenie fundamentalne, ponieważ nadaje sens tym doświadczeniom.

Przy okazji ostatniego posiedzenia Stałego Komitetu COMECE w 2020 r., które odbyło się kilka dni temu biskupi zajęli się strategią Komisji Europejskiej dotyczącą „ochrony przed Covid-19 w okresie zimowym”. Przyjmując z zadowoleniem wysiłki na rzecz skoordynowanego i zrównoważonego podejścia UE do obecnej pandemii, COMECE wzywa instytucje europejskie do przeprowadzenia konsultacji z Kościołami i wspólnotami religijnymi, w szczególności przy opracowywaniu zaleceń, które mają wpływ na kwestie religijne.

Źródło: vaticannews.va