Aktualności

Duchowni katoliccy zorganizowali pomoc dla więźniów Auschwitz

Duchowni katoliccy zorganizowali pomoc dla więźniów Auschwitz
https://www.niedziela.pl/gifs/portaln/624x400/1359361300.jpg
18 grudnia 2020 r.

Duchowni katoliccy zorganizowali pomoc dla więźniów Auschwitz

80 lat temu katoliccy duchowni zorganizowali pierwszą akcję pomocy więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Z okazji Bożego Narodzenia ok. 6 tys. z nich otrzymało paczki. Docierały one jeszcze po Nowym Roku. Inicjatorem był metropolita krakowski abp Adam Sapieha.

Księża Władysław Grohs de Rosenburg i Rudolf Schmidt z listem metropolity udali się do komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hoessa. Przyjął on duchownych, przeczytał list, ale odmówił spełnienia prośby. Tłumaczył, że nie przewiduje tego regulamin obozu koncentracyjnego. Zgodził się natomiast na sporządzenie i przesłanie 1-kilogramowych paczek żywnościowych dla wszystkich więźniów, których było wtedy w obozie ok. 6 tys. Polecił przesłać je pocztą.

Po uzyskaniu zezwolenia duchowni rozpoczęli zbiórkę pieniędzy i darów od mieszkańców Oświęcimia i okolic. Z uzyskanych datków i funduszu przeznaczonego na ten cel przez abp. Sapiehę sporządzono paczki i sukcesywnie przesyłano je do obozu. Niektórzy więźniowie otrzymali je już po Nowym Roku.

Ks. Władysław Grohs de Rosenburg w kolejnych latach był mocno zaangażowany w pomoc więźniom, a także działalność ruchu oporu. Pod pseudonimem Feliks Skarga pełnił funkcję kapelana okręgu śląskiego Armii Krajowej. Prowadził m.in. akcje charytatywne dla więźniów Auschwitz i ułatwiał nawiązywanie łączności z rodzinami. Za działalność konspiracyjną był dwukrotnie aresztowany przez gestapo: w lipcu 1942 oraz 10 listopada 1944 r. Trafił do Auschwitz, a następnie do Mauthausen. Tam doczekał wolności. Zmarł w 1977 r.

Ks. Rudolf Schmidt po wojnie, w latach 1947-1951, był kapelanem i sekretarzem kard. Adama Sapiehy.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/62506/80-lat-temu-duchowni-katoliccy