Aktualności

Działania Caritas na rzecz Ukrainy

Działania Caritas na rzecz Ukrainy
Photo by Tim Marshall on Unsplash
1 czerwca 2022 r.

Działania Caritas na rzecz Ukrainy

Działania podejmowane przez Caritas Polska wobec wojny na Ukrainie na dużą skalę. Obejmują pomoc uchodźcom w Polsce oraz bezpośrednio w kraju objętym konfliktem.

Pomoc dla Ukraińców, którzy zostali w kraju

Caritas Polska przekazał ponad pół miliona do organizacji partnerskich Caritas Ukraina i Caritas Spes. Wartość darów rzeczowych przekroczyła 140 mln złotych. Wysyłana jest żywność, środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, leki, wózki inwalidzkie, generatory prądu i inne. Jak dotąd przekazano ok. 20 tys. ton zaopatrzenia. Ulepszana jest także logistyka w celu skuteczniejszego wsparcia Ukraińców, przez międzynarodową współpracę z licznymi organizacjami, m.in. Caritas Internationalis, brytyjską Katolicką Agencją ds. Rozwoju Krajów Zamorskich (CAFOD), amerykańską Catholic Relief System, oraz szwajcarskim i niemieckim oddziałem Caritas.

Podjęte zostały działania, by płynność i szybkość dostaw transportów humanitarnych była jak największa. Na terenie Caritas Archidiecezji Lubelskiej utworzono transgraniczny hub, składający się z magazynu o powierzchni ponad 3000 m2. Dzięki niemu realizacja odprawy celnej przed wjazdem do Ukrainy oraz komunikacja i koordynacja z transgranicznymi punktami centralnymi zarówno w Caritas Spes, jak i Caritas Ukraina, są znacznie sprawniejsze.

Zorganizowano także akcję „Paczka dla Ukrainy”, dzięki której do ukraińskich miast są wysyłane transporty najpotrzebniejszych produktów, kupionych, zapakowanych i przekazanych Caritas przez parafialne wspólnoty wiernych z całej Polski. Wartość paczki to około 300-400 złotych. Jak dotąd wysłano ponad 30 tys. paczek, o szacunkowej wartości 10 mln złotych.

Pomoc Ukraińcom przybywającym do Polski

Po wybuchu wojny Caritas przystosowała swoje struktury do działania w trybie nadzwyczajnym. Do najpilniejszych działań prowadzonych na rzecz uchodźców w Polsce, należało zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych (wyżywienie, schronienie, transport oraz wsparcie w ośrodkach Caritas). Caritas Archidiecezji Przemyskiej od początku tego wielkiego kryzysu humanitarnego przygotowywała dla uchodźców 30 tys. kanapek dziennie. Łącznie Caritas zapewniono uchodźcom ponad 1,5 mln posiłków, z transportu skorzystało 19,5 tys. osób, a ponad 8300 rodzinom udzielono wsparcia w ośrodkach Caritas. Oferowano też wsparcie psychologiczne (skorzystało ponad 5 tys. osób), prawne (2 tys.) oraz zapewniono wsparcie w postaci specjalnych stref dla matek z dziećmi. Caritas diecezjalne utworzyły miejsca pracy dla ponad 300 osób. Pomoc ta nie byłaby możliwa bez ok. 20 tys. wolontariuszy, pracujących przy granicach m.in. przy Namiotach Nadziei, ale także w całym kraju.

Pomoc dzieciom obejmowała opiekę i wsparcie edukacyjne, dla blisko 2,5 tys. dzieci. Ośrodki Caritas przyjęły ok. 700 dzieci i opiekunów z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka i zakładów rehabilitacyjnych.

By kompleksowo pomagać, w ok. 20 miejscach w kraju utworzono także Centra Pomoc Migrantom i Uchodźcom. Pierwowzorem było takie centrum działające w Warszawie. Działają one m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Zamościu. Oferowana jest bezpłatna pomoc psychologiczną, kursy językowe, punkty pośrednictwa pracy i miejsca zabaw dla dzieci.

Dodatkowym podjętym działaniem jest rzecznictwo na szczeblach instytucji samorządowych, państwowych i biznesowych. Przygotowywane jest I Forum Dobroczynności, którego pierwsza część odbędzie się 14 czerwca w siedzibie Caritas Polska. Jego celem jest wymiana doświadczeń, omówienie praktyk i trudności w niesieniu pomocy w czasie wojny.

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-06/podsumowanie-dzialan-caritas-polska-na-rzecz-ukrainy.html