Aktualności

Dzień modlitwy za Birmę

Dzień modlitwy za Birmę
Photo by Amaury Gutierrez on Unsplash
1 lutego 2022 r.

Dzień modlitwy za Birmę

1 lutego przypada pierwsza rocznica wojskowego zamachu stanu w Birmie. Miniony rok był czasem terroru i cierpienia, które zakłóciły bieg wydarzeń w tym azjatyckim kraju. Reakcja przywódców wojskowych na masowe demonstracje przeciwko nadużywaniu przez nich władzy była bezwzględna i brutalna. W miesiącach następujących po zamachu stanu świat patrzył w szoku i pozornej bezsilności, jak Myanmar pogrąża się w przemocy.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) zachęca, by w duchu solidarności i braterstwa przyłączyć się do apelu Konferencji Biskupów Katolickich Myanmaru z 14 stycznia i przeżyć 1 lutego jako dzień modlitwy za Myanmar.

Wśród regionów najbardziej dotkniętych tym konfliktem znajdują się stany Chin, Kayah i Karen, gdzie armia musiała stawić czoła bojówkom na terenach historycznie naznaczonych konfliktami etnicznym. Od połowy grudnia, kiedy to koniec pory deszczowej ułatwił przemieszczanie się, ataki ponownie się nasiliły, zwłaszcza na południowym wschodzie. W stanach tych mieszkają duże populacje chrześcijan, co szczególnie niepokoi PKWP.

Chociaż komunikacja pozostaje bardzo trudna, PKWP dowiedziało się, że co najmniej 14 parafii w stanie Kayah zostało opuszczonych. Wielu księży i członków zgromadzeń zakonnnych towarzyszyło swoim wspólnotom w dżungli lub w odległych wioskach. Inni pozostali w niemal opuszczonych wsiach. W ciągu ostatnich tygodni jednym z głównych celów ataków armii był Loikaw, stolica stanu Kayah. Wśród tysięcy uchodźców z okolicznych terenów, znalazło się również 300 wewnętrznych przesiedleńców, którzy schronili się na terenie katedry. Większość z nich to osoby starsze, kobiety, niepełnosprawni i dzieci, którzy nie mieli dokąd pójść, ani dokąd uciec.

Straszliwym i rozdzierającym serce okrucieństwem była Bożonarodzeniowa masakra co najmniej 35 niewinnych cywilów, zabitych, spalonych i okaleczonych w wiosce Mo So w stanie Kayah. Z kolei ataki lotnicze w stanie Karen zmusiły tysiące ludzi do ucieczki przez granicę do Tajlandii. Myanmar jest krajem ogarniętym wojną.

W dniu modlitwy za Myanmar PKWP pragnie pamiętać o zmarłych i wstawiać się za niewinną ludnością cywilną, szczególnie za osobami wewnętrznie przesiedlonymi, w tym dziećmi, kobietami, osobami starszymi i chorymi na obszarach dotkniętych przemocą, niezależnie od przynależności etnicznej i wyznania. Módlmy się za wszystkich przesiedleńców, z których wiele jest zagrożonych śmiercią głodową.

W miarę nasilania się walk Kościół staje przed zadaniem, które jest mu niestety dobrze znane ze względu na konflikty, które w przeszłości nękały Myanmar: opieka nad coraz większą liczbą przesiedleńców wewnętrznych na terenach kościelnych, w dżungli lub w obozach. Jak zawsze, wszystkie ofiary otrzymują wsparcie, niezależnie od wyznania. Wolontariusze rozprowadzają potrzebującym żywność i inne doraźne środki pomocy.

W takich sytuacjach ludzie łakną i pragną czegoś więcej niż tylko jedzenia i wody, potrzebują także wsparcia duchowego. Pomimo trudności, nasi bracia i siostry w Myanmarze nie zaprzestali praktykowania swojej wiary. Wręcz przeciwnie, wiemy, że Msza św. i Komunia św., czasami rozdawana „od drzwi do drzwi”, pozostają „wielką pociechą” dla wiernych. Można sobie tylko wyobrazić ulgę, jaką odczuwają rodziny, gdy otwierając drzwi zamiast uzbrojonego wojskowego widzą księdza, który jak Dobry Pasterz ryzykuje własnym życiem, aby odwiedzić swoich wiernych.

Wzywamy więc do modlitwy 1 lutego za wszystkich kapłanów, siostry zakonne i katechistów, którzy towarzyszą wiernym w ucieczce przed niebezpieczeństwami zagrażającymi życiu, którzy zapewniają im opiekę duszpasterską i wsparcie sakramentalne. Prosimy Boga, aby wspierał ich wszystkich w kontynuowaniu ich misji miłości i poświęcenia dla ludzi, niezależnie od wiary, rasy czy miejsce zamieszkania.

W wyniku konfliktu zbrojnego i niepokojów, które trwają od 1 lutego 2021 r., jak podaje UNHCR na dzień 17 stycznia 2022 r., oficjalna liczba przesiedleńców na terenie Mjanmy wynosiła 405,7 tys. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej szacuje, że liczba Birmańczyków zagrożonych ubóstwem wzrośnie w 2022 roku do 25 milionów, z czego 14,4 miliona będzie potrzebowało pomocy humanitarnej.

W rok po wojskowym zamachu stanu w Myanmarze módlmy się do Boga, aby poruszył serca tych, którzy mogą ułatwić dostęp do cierpiących i wewnętrznie przesiedlonych, aby zapewnić im podstawową pomoc humanitarną. Módlmy się także o szacunek dla życia i nienaruszalność miejsc kultu, szpitali i szkół.

Biskupi Myanmaru – indywidualnie, zbiorowo lub wraz z przedstawicielami innych wyznań – wielokrotnie wzywali do zakończenia przemocy i powrotu do dialogu. Wzywali przede wszystkim do modlitwy. Od samego początku narodowi i Kościołowi Myanmaru towarzyszyło współczucie i modlitwa Kościoła powszechnego. Podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi w Boże Narodzenie, Ojciec Święty ponownie poprosił o modlitwę za Myanmar.

PKWP podziela tę prośbę i prosi swoich dobroczyńców, aby w dniu pierwszej rocznicy wybuchu konfliktu, 1 lutego, połączyli swoje głosy w modlitwie w tej intencji. Pokój jest tym, czego najbardziej potrzebuje ten kraj, który w swojej historii doświadczył tak wielu cierpień. PKWP dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, ofiarodawcom i przyjaciołom, którzy przyłączą się do naszego apelu.

Źródło: https://pkwp.org/newsy/1_lutego_dzien_modlitwy_za_myanmar_birme