Aktualności

Encyklika odrzucająca ideologię gender

Encyklika odrzucająca ideologię gender
Tim Mossholder on Unsplash
19 listopada 2022 r.

Encyklika odrzucająca ideologię gender

Ks. kard. Willem Eijk, prymas Holandii, poprosił papieża Franciszka o wydanie encykliki, w której oficjalnie zostanie odrzucona ideologia gender. Duchowny rozmawiał o tym z Ojcem Świętym podczas wizyty ad limina holenderskich biskupów w Rzymie w połowie listopada. Wniosek formalny w tej sprawie prymas złożył w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

W dniach 7-13 listopada holenderscy biskupi przybyli do Wiecznego Miasta na wizytę ad limina Apostolorum. Prymas Holandii podczas spotkania z papieżem Franciszkiem wyraził nadzieję na napisanie przez Ojca Świętego encykliki, w której oficjalnie zostanie odrzucona błędna antropologia leżąca u podstaw teorii gender.

„Teoria gender jest propagowana we wszystkich możliwych organizacjach, a my jako Kościół nie powiedzieliśmy jeszcze na ten temat zbyt wiele” – zaznacza ks. kard. Willem Eijk.

Duchowny zwraca uwagę, że nawet rodzice uznających siebie za katolików skłonni są uważać, że ich dzieci same powinny wybierać swoją płeć. Tymczasem – jak wielokrotnie podkreśla – istnieje istotowy związek pomiędzy biologiczną seksualnością a rolami płciowymi.

Niedawno też upomniał biskupów z Flandrii w Belgii, którzy wprowadzili w swoich diecezjach „liturgię” błogosławienia par homoseksualnych.

„Stanowisko flamandzkich biskupów, w którym zgadzają się na błogosławieństwo par jednopłciowych, a nawet wprowadzają jego liturgiczną formę, spotyka się z nieodłącznym sprzeciwem etycznym, radykalnie sprzeciwia się niedawnemu orzeczeniu Kongregacji Nauki Wiary i niesie ze sobą ryzyko wpajania katolikom przekonań na temat związków jednopłciowych sprzecznych z nauczaniem Kościoła” – napisał ks. kard. Willem Eijk i dodał, że wszyscy katolicy oczekują interwencji władz kościelnych, które zatrzymałyby skandaliczne postępowanie belgijskich duchownych.

Teorię gender oficjalnie potępia Papież senior Benedykt XVI.

„Sto lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o >>małżeństwie homoseksualnym<<”. Dzisiaj ten, kto mu się sprzeciwia, jest ekskomunikowany ze społeczeństwa (…). Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś się mu sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką” – akcentował w rozmowie z niemieckim dziennikarzem Peterem Seewaldem.

Z kolei papież Franciszek jednoznacznie na ten temat odniósł się w wywiadzie z ks. Luigim Marią Epicoco. Nazywa tam ideologię gender jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie. Ostrzega też przed podstępnym narzucaniem tej teorii w edukacji, mediach i kulturze.

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/kosciol/prymas-holandii-prosi-papieza-o-encyklike-oficjalnie-odrzucajaca-ideologie-gender/