Aktualności

Francja: wzrost liczby chrztów dorosłych

Francja: wzrost liczby chrztów dorosłych
Photo by Alex Shute on Unsplash
1 kwietnia 2024 r.

Francja: wzrost liczby chrztów dorosłych

W noc paschalną tradycyjnie w Kościele katolickim odbywają się chrzty dorosłych. We Francji w tym roku przyjęło ten sakrament ponad 7 tys. dorosłych. Co ciekawe, ta liczba wzrosła nie tylko o 31 proc. od ostatniej Wielkanocy, ale podobny proces zachodzi już dłużej – katechumenów jest bowiem obecnie o 120 proc. więcej niż dekadę wcześniej. Całość wydaje się iść naprzeciw prądom kulturowym podkreślającym niedoskonałość instytucji Kościoła.

Wobec takiego fenomenu dziennik La Croix postanowił przeprowadzić pewne badanie, aby zobaczyć profil kandydatów do sakramentu. Większość, ponad dwie trzecie, ma poniżej 40 lat, a połowa z tej grupy jest między 18. a 25. rokiem życia. W licznych przypadkach (61 proc.) osoby proszące o chrzest wywodzą się zresztą z rodziny jakoś powiązanej kulturowo z chrześcijaństwem. Często jednak ich rodzice postanawiali „dać im wybór”. Dokonują go oni obecnie, najczęściej z powodów egzystencjalnych.

Na drodze do wiary wielu z kandydatów do sakramentu wskazuje na duże znaczenie postaci swojej babci. To ona najczęściej nauczyła ich przynajmniej podstaw modlitwy. Również bardzo ważne bywają relacje z przyjaciółmi – przykład praktykujących katolików we własnym kręgu znajomych doprowadził część agnostyków lub ateistów do refleksji zakończonej wyrażeniem chęci wstąpienia do Kościoła.

Innym elementem zachęcającym do wiary okazuje się liturgia. Jej piękno przyciągnęło kolejną część Francuzów do poproszenia o chrzest. Wreszcie jako przyczyny niektórzy podają chęć wyrażenia poczucia przynależności do katolickiej wspólnoty.

Niewielka, choć znacząca, grupa katechumenów przechodzi na chrześcijaństwo z islamu. To 5 proc. w skali całej Francji, choć np. w Marsylii to aż 10 proc. W ich wypadku taka decyzja często pociąga za sobą zerwanie relacji z nimi ze strony ich rodzin, dlatego stanowi większe wyzwanie.

Ogólny wzrost liczby chrztów dorosłych nie rekompensuje jednak w pełni liczbowo ciągłego spadku chrztów dzieci. Ale stanowi pewien powiew świeżości i ciekawy fenomen występujący w sekularyzowanych pokoleniach.

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2024-03/francja-wzrost-liczby-chrztow-doroslych-stala-tendencja-ostatni.html