Aktualności

Fundacja Jana Pawła II: działania kard. Wojtyły ws. nadużyć wyprzedzały reakcję organów ścigania

Fundacja Jana Pawła II: działania kard. Wojtyły ws. nadużyć wyprzedzały reakcję organów ścigania
https://s5.tvp.pl/images2/5/1/e/uid_51eaa44537d049fbb869f46eaef8b679_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_height_720_-jan-pawel-ii-czlowieka-trzeba-mierzyc-miara-serca-fot-dirck-halsteadgetty-images.jpg
9 marca 2023 r.

Fundacja Jana Pawła II: działania kard. Wojtyły ws. nadużyć wyprzedzały reakcję organów ścigania

Kard. Karol Wojtyła jako arcybiskup krakowski na zgłoszone mu przypadki nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec małoletnich podejmował działania zgodne z wówczas obowiązującym Kodeksem Prawa Kanonicznego, ponadto niejednokrotnie wyprzedzały one działania organów ścigania – brzmi przesłane KAI oświadczenie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II.

Poniżej pełny tekst oświadczenia:

Oświadczenie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II

Jako Członkowie Rady Administracyjnej Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II wyrażamy nasz sprzeciw w związku z wysuwanymi oskarżeniami, które pojawiają się w polskiej przestrzeni publicznej odnośnie do osoby św. Jana Pawła II.

Na podstawie analizy dostępnych dokumentów jasno wynika, że Kardynał Karol Wojtyła będąc arcybiskupem krakowskim, na zgłoszone mu przypadki nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec małoletnich podejmował działania zgodne z wówczas obowiązującym Kodeksem Prawa Kanonicznego, ponadto niejednokrotnie wyprzedzały one działania organów ścigania. Kierował się on zasadą, że każdy czyn zły musi zostać osądzony, a sprawca tego czynu powinien ponieść konsekwencje. Z kolei jako Papież, poznając skalę przestępstw seksualnych, wprowadzał konieczne normy kanoniczne i duszpasterskie w Kościele, by położyć kres tym przestępstwom. Dlatego eksperci z różnych części świata podkreślają, że to właśnie Jan Paweł II rozpoczął właściwą walkę z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich w Kościele.

Widać wyraźnie, że stawiane dziś zarzuty wobec Jana Pawła II nie są wyrazem sprawiedliwości oraz troski o osoby skrzywdzone, ale jako bezpodstawne mają na celu niszczenie dobrego imienia Papieża Polaka, podważanie jego autorytetu oraz ograniczanie oddziaływania jego nauczania.

Prawdy nie można znaleźć poddając się jedynie emocjom lub ulegając różnego rodzaju presjom, w tym także medialnej. Trudno jest również mówić o prawdzie, kiedy informacja jest tworzona pod z góry założoną tezę, a w kontekście oceny przeszłości pomija się czas, okoliczności oraz różne ówczesne uwarunkowania danego wydarzenia. Prawdy należy zawsze szukać uczciwie, rzetelnie, starannie oraz kierując się zdrowym rozsądkiem, czyli zdolnością racjonalnego myślenia i obiektywnej oceny sytuacji. Nie może się to odbywać w atmosferze medialnej nagonki i kampanii zniesławienia.

W imię wspólnego dobra naszej Ojczyzny apelujemy o zaprzestanie eskalowania emocji i podziałów przez wysuwanie – na podstawie wątpliwej dokumentacji oraz relacji anonimowych albo samozwańczych świadków – krzywdzących oskarżeń wobec św. Jana Pawła II.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jest to organizacja kościelna, no profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba Fundacji mieści się w Watykanie.

Głównymi celami Fundacji są m.in. zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej, dokumentacja i studium pontyfikatu oraz upowszechnianie nauczania Jana Pawła II oraz pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej nie należących do Unii Europejskiej.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/89623/Dzialania-kard-Wojtyly-ws-naduzyc