Aktualności

Hiszpańska ustawa o eutanazji kresem cywilizacji

Hiszpańska ustawa o eutanazji kresem cywilizacji
fernando zhiminaicela z Pixabay
21 października 2020 r.

Członkowie hiszpańskiej komisji bioetycznej wypowiedzieli się w sprawie ustawy dotyczącej eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Stwierdzają, że działania podjęte przez rząd na rzecz wprowadzenia ustawy zobligują lekarzy do popełnienia morderstwa.
W raporcie komisji stwierdzono, że istnieje wiele przesłanek, aby odrzucić eutanazję i wspomagane samobójstwo.  W raporcie czytamy m.in.: „Eutanazja i wspomagane samobójstwo nie są oznakami postępu, ale raczej regresem cywilizacji” oraz „W kontekście, w którym wartość życia ludzkiego jest już często uwarunkowana kryteriami użyteczności społecznej, interesu ekonomicznego, obowiązków rodzinnych… legalizacja przedwczesnej śmierci dodałaby nowy zestaw problemów”. Mimo zaleceń komitetu, rząd wprowadził zmiany w ustawodawstwie, tak aby zapewnić obywatelom Hiszpanii prawo do eutanazji.

Więcej informacji na: https://www.niedziela.pl/artykul/59987/Hiszpanska-ustawa-o-eutanazji-jest