Aktualności

„Homofobia” jako zbrodnia przeciwko ludzkości?

„Homofobia” jako zbrodnia przeciwko ludzkości?
daniel james on Unsplash
16 listopada 2022 r.

„Homofobia” jako zbrodnia przeciwko ludzkości?

Organizacja Narodów Zjednoczonych rozważa przyjęcie traktatu, który homofobię, rozumianą jako obronę prawdy o istnieniu dwóch płci, zakwalifikuje jako zbrodnię przeciwko ludzkości.

Dokument zatytułowany „Draft Articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity” (ang. Projekty artykułów o zapobieganiu i karaniu zbrodni przeciwko ludzkości) jest nieoficjalnym traktatem, który dąży do usunięcia definicję płci jako męskiej lub żeńskiej. Projekt pozostawia otwartą możliwość, aby obrona prawdy o płci i tożsamości płciowej została zakwalifikowana jako zbrodnia przeciwko ludzkości w postaci wymierzonej w „osoby LGBT”.

Dokument przedstawiony przez ONZ nawiązuje do Statutu Rzymskiego z 1999 roku, którzy ustanowił Międzynarodowy Trybunał Karny i zalicza prześladowanie ze względu na płeć do zbrodni przeciwko ludzkości. Jednakże statut ten stanowi również, że:

(…) termin „gender” odnosi się do dwóch płci, męskiej i żeńskiej, w kontekście społeczeństwa. Termin „gender” nie wskazuje na inne znaczenie niż powyższe”.

Projekt będący przedmiotem debaty na obecnej sesji usunął tę definicję płci i podkreślił szeroką klasyfikację zbrodni przeciwko ludzkości jako środek do włączenia osób LGBT jako populacji podlegającej ochronie.

Dla celów obecnych projektów artykułów, „zbrodnia przeciwko ludzkości” oznacza którykolwiek z następujących czynów, gdy jest popełniany jako część rozległego lub systematycznego ataku skierowanego przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej – dokument cytuje LifeSiteNews.

Określone zbrodnie należą do różnych kategorii, w tym przemocy seksualnej, zniewolenia i dyskryminacji.

Według Center for Family and Human Rights (C-Fam), Unia Europejska i Stany Zjednoczone „naciskają na Zgromadzenie Ogólne, aby przyjęło nowy traktat”, podczas gdy inne kraje, w tym Maroko, wiele narodów z grupy afrykańskiej, Egipt, Federacja Rosyjska i Pakistan odrzuciły propozycję.

Stolica Apostolska również skrytykowała traktat, stwierdzając, że „żałuje decyzji ILC (Komisji Prawa Międzynarodowego)” o usunięciu z projektu prawdziwej definicji płci.

Projekt traktatu, który został pierwotnie opublikowany w 2019 roku, jest obecnie przedmiotem debaty w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Decyzji o tym, czy traktat przejdzie, spodziewa się do końca listopada.

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR), oddział ONZ zajmujący się badaniami i doradztwem w zakresie praw człowieka w poszczególnych krajach, wydało wcześniej list, w którym wyraziło zaniepokojenie „przestarzałą” definicją płci użytą w Statucie Rzymskim i zażądało usunięcia tej definicji.

Aby taki tekst był konstruktywny, musi odzwierciedlać aktualne definicje terminów używanych do opisu ochrony praw człowieka i nadużyć w prawie międzynarodowym, w tym dla definicji płci – wskazano w liście.

Dodano:

Dlatego wzywamy Komisję Prawa Międzynarodowego, aby albo usunęła definicję płci (…) z projektu konwencji o zbrodniach przeciwko ludzkości (ponieważ żadna inna kategoria związana z prześladowaniem nie jest zaopatrzona w definicję), albo aby nalegała na społeczną konstrukcję płci, tak jak jest ona powszechnie uznawana.

AB/LifeSiteNews.com

Źródło: https://marsz.info/projekt-onz-chce-sklasyfikowac-homofobie-jako-zbrodnie-przeciwko-ludzkosci/