Aktualności

Ideologia LGBT bryluje na scenie w Zakopanem

Ideologia LGBT bryluje na scenie w Zakopanem
daniel james on Unsplash
11 stycznia 2023 r.

Ideologia LGBT bryluje na scenie w Zakopanem

Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. 

ul. Jana Pawła Woronicza 17 

00-999 Warszawa 

 

W związku z występem amerykańskiego zespołu „Black Eyed Peas” podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem, podczas którego muzycy wystąpili w opaskach LGBT oraz mówili o społeczności LGBT uprzejmie wnosimy o zaprzestanie działań antychrześcijańskich w telewizji publicznej oraz o podjęcie działań dyscyplinujących w stosunku do wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację tego przedsięwzięcia.

Na obecnym etapie historii jednym z największych zagrożeń dla demokracji i wolności człowieka jest ateistyczna ideologia LGBT. Najważniejszym jej celem jest całkowite zniszczenie chrześcijańskiego systemu wartości. Głównymi celami ataku ideologów LGBT są małżeństwo, rodzina oraz Kościół katolicki. Czołowi ideolodzy marksizmu, kierując się nienawiścią do Boga i chrześcijańskiego systemu wartości, opracowali strategię zniszczenia Kościoła katolickiego poprzez m.in. ideologię LGBT. Ma się ona dokonywać poprzez przejęcie przez nich kultury, edukacji oraz środków masowego przekazu. Dzięki temu będą mogli propagować całkowitą rozwiązłość seksualną i niszczyć chrześcijański system wartości. Celem jest, ażeby ideologia ta przeniknęła wszystkie dziedziny życia, a więc instytucje kultury, szkoły, uczelnie, różne organizacje społeczne oraz media, które mają stać się najważniejszym orężem w walce z chrześcijaństwem. Ideologia LGBT jest programem radykalnego odrzucenia prawdy o Bogu i człowieku oraz zasad moralnych, które otrzymaliśmy od Chrystusa. Ideologia ta nie ma nic wspólnego z rzetelną wiedzą i danymi naukowymi. Z danych historycznych zauważa się, że jeżeli jakieś społeczeństwo przyjmie ideologię LGBT, to tym samym co do zasady wkracza na drogę samozagłady. Historia uczy, że ilekroć ludzie odrzucali Chrystusa oraz cały system wartości chrześcijańskich, tylekroć prowadziło to do powstania zbrodniczych systemów totalitarnych, ludobójstwa, upadku kultury i wolności oraz do moralnej degeneracji społeczeństw.

Przedmiotowa manifestacja w telewizji publicznej bez wątpienia miała na celu wyrażenie poparcia dla ruchu społeczno-politycznego, który reprezentuje wartości antychrześcijańskie – sprzeczne z Konstytucją RP oraz prezentuje postulaty bardzo szkodliwe, szczególnie dla dzieci i rodzin.

Z przykrością w ostatnim czasie w telewizji publicznej coraz częściej doświadczamy zdarzeń antychrześcijańskich, promowania artystów i dziennikarzy, którzy swoją postawą w telewizji publicznie podejmują działania antychrześcijańskie.

Mając na uwadze ww., wnosimy jak na wstępie.

Małgorzata Uzarska
Koordynator Biura Sieci Pomocy Prawnej
i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu