Aktualności

Ideologia LGBT odrzuca wartość życia ludzkiego

Ideologia LGBT odrzuca wartość życia ludzkiego
Photo by Toni Reed on Unsplash
13 listopada 2023 r.

Ideologia LGBT odrzuca wartość życia ludzkiego

Możemy ją nazywać ideologią gender, neomarksistowską, lewacką, euro-lewacką. Jest to ideologia, która radyklanie odrzuca wartość ludzkiego życia, wartość miłości, wartość macierzyństwa, wartość człowieczeństwa. (…) Każdy człowiek – niezależnie od swojego statusu, płci, przynależności rasowej, etnicznej, społecznej – ma swoją godność. (…) Ideologia, która dzisiaj szaleje na świecie sprzeciwia się Bogu-Stwórcy i Bogu-Zbawcy – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk, wykładowca akademicki, w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.

Rok 2020 przyniósł najwięcej aktów agresji na wartości chrześcijańskie. Źródłem tych ataków jest ideologia.

– Możemy ją nazywać ideologią gender, neomarksistowską, lewacką, euro-lewacką. Jest to ideologia, która radyklanie odrzuca wartość ludzkiego życia, wartość miłości, wartość macierzyństwa, wartość człowieczeństwa. (…) Każdy człowiek – niezależnie od swojego statusu, płci, przynależności rasowej, etnicznej, społecznej – ma swoją godność. (…) Ideologia, która dzisiaj szaleje na świecie sprzeciwia się Bogu-Stwórcy i Bogu-Zbawcy – zauważył ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Podczas programu etyk odniósł się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. dotyczącego tzw. aborcji i przesłanki eugenicznej. Wywołało to falę czarnych protestów i ataków przede wszystkim na Kościół katolicki.

– Z jednej strony można tutaj mówić o sytuacji absurdalnej, dlatego że Kościół katolicki nie był stroną tego konfliktu w sposób formalny. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego napłynął nie ze strony Episkopatu Polski czy jakiejkolwiek instytucji kościelnej, to był wniosek organizacji obywatelskich, społecznych. Kościół nie był uczestnikiem sporu w sensie formalnym. Z drugiej strony – w sposób niezamierzony – uczestnicy tego perwersyjnego strajku w jakiś sposób oddali cześć Kościołowi pokazując, że rzeczywiście stanowi on znak równości z wartością życia. (…) Świadectwo o Kościele zostało wydane w sposób straszliwy, druzgocący, bezczeszczący zarówno przestrzeń Kościoła, jak i osobę św. Jana Pawła II. Wiązało się to z profanacją Eucharystii, liturgii Mszy św., aktami przemocy fizycznej – mówił duchowny.

Jan Paweł II, troszcząc się o wiarę, dbał o przestrzeganie zasad moralnych.

– Jan Paweł II poprzez encyklikę „Veritatis splendor”, ale także poprzez swoje rozliczne wypowiedzi, homilie, komentarze w sposób jednoznaczny przywrócił doktrynę kościelną samemu Kościołowi. Ukazał blask prawdy, ocalił wolność człowieka. Zostawił nam w testamencie bardzo spójny i klarowny przekaz podstawowych zasad moralnych przypomnianych w kontekście współczesnym. Oponenci, krytycy Kościoła, wrogowie Kościoła nie są w stanie zmierzyć się z potęgą intelektualną, wykazać jakiegoś błędu w tym myśleniu, polemizować z tym wszystkim. Jedynym sposobem jest osłabić autorytet Papieża, wykazać, że nie był taki święty. (…) Jeżeli podważy się autorytet osobowy, to wtedy łatwo jest podważyć nauczanie. Jest to nonsens, tylko że nonsens w tym przypadku przebiega bardzo boleśnie, bo szarga świętością, która jest niepodważalna – zaznaczył gość TV Trwam.

Polacy wobec ataków na osobę św. Jana Pawła II wyrazili stanowczy sprzeciw.

– Egzamin ten w pewnym sensie został zdany. Nie wystarczy sporadyczne działanie na zasadzie pewnej kontry. Nie możemy bronić Jana Pawła II na zasadzie pewnego przeczucia, pewnej świadomości, pewnego oporu wobec tego zła, które zostaje tutaj przekazane. Musimy znać to nauczanie, biografię, postać, dlatego że to jest bezwzględnie konieczne. (…) Ważne jest, abyśmy wracali do Jana Pawła, poznawali go, przylgnęli do niego na trwałe, bo on pozostaje wielkim przewodnikiem także w obecnych czasach – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

radiomaryja.pl

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-prof-p-bortkiewicz-ideologia-ktora-dzisiaj-szaleje-na-swiecie-sprzeciwia-sie-bogu-stworcy-i-bogu-zbawcy/