Aktualności

Indie: chrześcijanie uciekają z domów

Indie: chrześcijanie uciekają z domów
Photo by Greg Rosenke on Unsplash
22 sierpnia 2021 r.

Indie: chrześcijanie uciekają z domów

Animiści zmusili ponad 50 chrześcijan do ucieczki z domów i szukania schronienia w dżungli stanu Odisza. To wierzący z kilku rodzin, które są teraz same, pozbawione odpowiedniego schronienia, jedzenia i wody.

Zmuszeni do ucieczki

Konflikt trwa ostatnie dwa miesiące. Do dużego aktu agresji doszło wpierw we wsi Sikapai, gdzie wrogo nastawieni mieszkańcy zniszczyli dachy domów ośmiu chrześcijańskich rodzin. Mienie zaatakowanych chrześcijan zostało splądrowane, a oni sami pobici i wypędzeni do dżungli.

Gdy pięć chrześcijańskich rodzin z pobliskiej wsi Kotlanga dostało podobne groźby, ich członkowie wspomnieli na zajście w Sikapai i uciekli do dżungli, przyłączając się do tamtych.

Również animiści z Chichinga grozili miejscowym chrześcijanom, przez co dwie rodziny dla bezpieczeństwa uciekły z domów. Ośmieleni działaniami antychrześcijańskich grup, mieszkańcy trzech innych wsi w okręgu – Siripai, Kona i Tongapai – też wystąpili przeciwko chrześcijanom.

Choć wniesiono kilka skarg na policji, władze nie dały im prawie żadnej ochrony. Według jednej z ofiar, policja powiedziała, że pokój na obszarze zapanuje tylko wtedy, gdy wierzący wyprą się swojej chrześcijańskiej wiary i wrócą do plemiennych wierzeń.

Przywódcy wsi Sikapai spotkali się z policją, ale nie byli gotowi rozwiązać konfliktu. Zaatakowani chrześcijanie nie są nowymi nawróconymi, lecz wierzącymi od lat. Ten nagły wybuch wrogości wskazuje, że ktoś odpowiada za jej wzniecenie.

Módlmy się…

Módlmy się, by zaatakowani wierzący otrzymali potrzebne zaopatrzenie i ochronę, próbując przetrwać w dżungli.

Niech Bóg potężnie zadziała w sercach ich przeciwników, otwierając drogę do pokojowych negocjacji, aby chrześcijańskie rodziny mogły bezpiecznie wrócić do domów bez konieczności porzucania wiary.

Prośmy Pana, by sprowadził swoją miłość, pokój i łaskę do miejsca tego konfliktu, jak też i do innych niespokojnych miejsc w Indiach, torując drogę dla harmonijnych relacji między mieszkańcami z różnych grup wyznaniowych oraz dla większej otwartości na Ewangelię.

Źródła: Morning Star News, AsiaNews, Barnabas Fund, Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Źródło: https://chrzescijanin.pl/indie-chrzescijanie-z-trzech-wsi-zmuszeni-do-ucieczki/