Aktualności

Indie: kolejny krok w kierunku życia

Indie: kolejny krok w kierunku życia
Christian Bowen on Unsplash
12 września 2021 r.

Indie: kolejny krok w kierunku życia

Sąd Najwyższy w Kerali wydał niedawno ważne i historyczne orzeczenie w sprawie długotrwałej kwestii aborcji w Indiach. Sędzia P.B. Suresh Kumar, który ogłosił wyrok, w którym odrzucił wniosek o aborcję w 31. tygodniu.

Swoją decyzję uzasadniono tym, że „jeśli zdiagnozowane nieprawidłowości płodu nie są śmiertelne dla płodu i jeśli nie stwierdzono zagrożenia dla życia lub zdrowia matki, prawo do urodzenia dziecka powinno przeważać nad osobistą decyzją kobiety”.

Sędzia dodał również, że „nie ma powodu, by traktować nienarodzone dziecko inaczej niż dziecko narodzone”.

Trybunał uznał ponadto, że kolejnym punktem koniecznym do tego, aby móc dokonać aborcji po 24. tygodniu jest uzasadnione ryzyko, że dziecko urodzi się z „poważnymi fizycznymi lub psychicznymi anomaliami, do tego stopnia, że będzie poważnie upośledzone”. A komisja lekarska, która stawia diagnozę jest jedyną, która może określić, czy wyżej wymienione okoliczności powinny prowadzić do aborcji poza granicami czasowymi ustanowionymi przez prawo.

Z ostatnich wyroków wynika, że Sąd Najwyższy stara się zrównoważyć prawa matki i nienarodzonego dziecka na podstawie podstawowego prawa do życia gwarantowanego przez art. 21 Konstytucji Indii.

Papież Franciszek wyjaśnia, że całkowity sprzeciw Kościoła katolickiego wobec aborcji nie jest w zasadzie stanowiskiem religijnym, ale ludzkim. Dodał, że trudności praktyczne, ludzkie i duchowe są niezaprzeczalne i właśnie dlatego potrzebne są pilnie bardziej zdecydowane działania duszpasterskie, aby wesprzeć tych, którzy przyjmują chore dzieci– podkreślił dr Pascoal Carvalho, członek Papieskiej Akademii Życia.

Dr Carvalho, który jest również członkiem Komisji ds. Życia Człowieka Archidiecezji Mumbai, przypomniał, że w ich lokalnym Kościele jest wiele domów Matki Teresy, gdzie Misjonarki Miłosierdzia przyjmują, kochają i otaczają opieką niezliczone ilości potrzebujących dzieci.

 

AM/InfoCatólica.com

Źródło: https://marsz.info/indie-sad-najwyzszy-stwierdzil-ze-nie-ma-powodu-by-traktowac-nienarodzone-dziecko-inaczej-niz-dziecko-narodzone/