Aktualności

Iran: trudna sytuacja chrześcijan

Iran: trudna sytuacja chrześcijan
Gustavo Moreno on Unsplash
17 listopada 2021 r.

Iran: trudna sytuacja chrześcijan

(Open Doors Polska) – W zeszłym tygodniu pięciu irańskich chrześcijan trafiło do więzienia, a trzech z nich spędzi tam kilka lat. Z tego powodu Open Doors wraz z innymi organizacjami zwróciło się do Wysokiej Komisarz ONZ do spraw praw człowieka z prośbą o przeprowadzenie w Iranie dochodzenia w sprawie sytuacji w zakresie wolności religijnej. W tym kontekście szczególnym problemem jest brak możliwości spotykania się chrześcijan.

Tylko cztery perskojęzyczne kościoły otwarte w całym kraju

List skierowany do Wysokiej Komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet został podpisany przez Open Doors i dziewięć innych organizacji chrześcijańskich i wzywa, w imieniu perskojęzycznych chrześcijan, do „podjęcia interwencji w imieniu chrześcijan w Iranie, których prawo do wolności religii, przekonań i wypowiedzi jest kompleksowo naruszane, ponieważ nie mają oni obecnie miejsca, w którym mogliby się gromadzić w celu sprawowania kultu”.

Obecnie w Iranie otwarte są tylko cztery kościoły, w których nabożeństwa odprawiane są w języku perskim. Są one ściśle kontrolowane przez władze i nie mogą przyjmować gości ani nowych członków. To samo dotyczy kościołów mniejszości etnicznych, którym zezwala się na odprawianie nabożeństw jedynie w ich języku ojczystym. Zmusza to wszystkich innych perskojęzycznych chrześcijan do spotykania się w kościołach domowych. Rząd irański uważa takie zachowanie za wrogi akt „przeciwko bezpieczeństwu narodowemu” i podejmuje działania przeciwko chrześcijanom, których konsekwencją są szykany, naloty na spotkania, aresztowania, grzywny i kara więzienia.

Odmawianie dostępu do miejsc kultu stanowi naruszenie art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który gwarantuje prawo do wolności wyznania, a którego Iran jest jednym z sygnatariuszy.

Wejście w życie zmian w kodeksie karnym

Trzem irańskim konwertytom, Aminowi Khaki, Miladowi Goodarzi i Alirezie Nourmohammadi, pochodzącym z Fardis niedaleko Teheranu nakazano stawić się w więzieniu 10 listopada w celu rozpoczęcia odbywania trzyletnich wyroków. Zarzuca się im „prowadzenie propagandy, której działania występują przeciwko świętej religii islam”. Zarzuty opierają się na poprawkach do kodeksu karnego uchwalonych przez prezydenta Iranu w lutym. Obrońcy praw ostrzegali, że poprawki do artykułów 500 i 499 kodeksu karnego będą zagrażały mniejszościom religijnym, w tym chrześcijanom.

Dwóm innym chrześcijańskim konwertytom, Sasanowi Khosravi i Habibowi Heydari, nakazano powrót do więzienia w Bushehr w dniu 11 listopada, w celu odbycia pozostałej części ich rocznych wyroków za „propagandę przeciwko państwu poprzez promowanie chrześcijaństwa” z artykułu 500.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Iran zajmuje 8 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/iran-panstwo-popycha-chrzescijan-do-lamania-prawa