Aktualności

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ! Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ! Problem dechrystianizacji. Prześladowania za wiarę w Unii Europejskiej i na świecie
31 października 2022 r.