Aktualności

Koniec strajków?

Koniec strajków?
Markus Spiske z Pexels
12 listopada 2020 r.

Koniec strajków?

Zauważamy, że coraz mniej ludzi pojawia się na ulicach i na protestach organizowanych przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Pamiętajmy jednak w jaki sposób przewodnicząca Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odnosi się do osób wierzących:
„Drodzy katolicy. Na razie jest tak, że macie szansę sprzeciwić się swojemu Kościołowi. Na razie jest tak, że bierzecie udział w tym, co się dzieje, w tych obrzydliwościach, które Kościół wyprawia. I to jest ostatnie ostrzeżenie, bo to wy powinniście się buntować, wasze wspólnoty, wy, zaangażowani w życie Kościoła.”

Powinniśmy mieć na uwadze, że postulaty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie chcą poprawy sytuacji kobiet. Zauważamy, że społeczeństwo polskie z coraz większą rezerwą odnosi się do protestów. Pamiętajmy, że jako osoby wierzące, żyjące zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, mamy obowiązek troszczyć się o prawa dzieci nienarodzonych i godne życie dla każdej rodziny.

Więcej informacji na:
www.radiomaryja.pl