Aktualności

Kościół misyjny

Kościół misyjny
CHUTTERSNAP on Unsplash
7 stycznia 2022 r.

Kościół misyjny

Papież Franciszek wyznał, że nie przestaje „marzyć o całym Kościele jako misyjnym i o nowym okresie działalności misyjnej wspólnot chrześcijańskich”. W orędziu na Światowy Dzień Misyjny podkreślił, że Kościół ze swej natury jest misyjny i nie ma innego zadania, jak tylko ewangelizowanie świata.

Światowy Dzień Misyjny będzie obchodzony 23 października pod hasłem zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich: „Będziecie moimi świadkami”.

Orędzie papieża

W opublikowanym w czwartek orędziu papież napisał, że każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by być misjonarzem i świadkiem Chrystusa.

Przywołał zarazem słowa św. Pawła VI: „dzieło ewangelizacji nie jest niczyim aktem osobistym i samotnym, ale całkowicie kościelnym”.

Franciszek wskazał, że świadectwo chrześcijan o Chrystusie ma przede wszystkim charakter wspólnotowy.

„Misjonarze Chrystusa nie są posyłani, aby przekazywać siebie samych, aby popisywać się swoimi zaletami, zdolnościami przekonywania czy umiejętnościami kierowniczymi. Mają natomiast najwyższy zaszczyt ofiarowania Chrystusa słowem i czynem, głosząc wszystkim Dobrą Nowinę o jego zbawieniu z radością i szczerością, tak jak pierwsi apostołowie” – podkreślił.

Ewangeliczne życie chrześcijan

Wyraził także przekonanie, że kluczowe znaczenie dla przekazu wiary ma świadectwo ewangelicznego życia chrześcijan. Zdaniem Franciszka w ewangelizacji przykład życia chrześcijańskiego i głoszenie Chrystusa idą w parze.

„Pełne, konsekwentne i radosne świadectwo o Chrystusie będzie z pewnością siłą przyciągającą dla rozwoju Kościoła także w trzecim tysiącleciu” – napisał papież.

Zachęcił wierzących do odzyskania odwagi i szczerości pierwszych chrześcijan, aby dawać świadectwo o Chrystusie słowem i czynem, w każdej dziedzinie życia.

Chrześcijanie prześladowani

Przypomniał, że obecnie z powodu prześladowań religijnych, wojny i przemocy wielu chrześcijan jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny.

„Jesteśmy wdzięczni tym braciom i siostrom, którzy nie zamykają się w cierpieniu, ale dają świadectwo o Chrystusie i Bożej miłości w krajach, które ich przyjmują” – dodał.

Podkreślił, że Kościół był, jest i będzie zawsze „wychodzący ku nowym horyzontom geograficznym, społecznym i egzystencjalnym”, miejscom i sytuacjom granicznym, aby dawać świadectwo o Chrystusie i jego miłości do wszystkich ludzi, do każdego narodu, kultur i wszystkich stanów społecznych.

Źródło: https://misyjne.pl/franciszek-marze-o-calym-kosciele-jako-misyjnym/