Aktualności

Kościoły w Anglii otwarte

Kościoły w Anglii otwarte
A Perry on Unsplash
3 grudnia 2020 r.

Kościoły w Anglii otwarte

2 grudnia w kościołach na Wyspach Brytyjskich znowu mogą być odprawiane Msze Święte z udziałem wiernych. W ogólnym zarysie nastąpił powrót do reguł wspólnotowej modlitwy, które obowiązywały przed wprowadzeniem 5 listopada drugiego lockdownu.

W zależności od stopnia zainfekowania wirusem Wielką Brytanię podzielono na trzy poziomy, dlatego dostęp do Eucharystii, czy poszczególnych sakramentów w różnych miejscach kraju, może wyglądać inaczej. Niezależnie jednak od poziomu zaawansowania pandemii Eucharystia może być sprawowana z udziałem wiernych.

W kościołach obowiązuje limit uczestników Mszy, nie jest to jednak liczba stała. Wyznacza ją wielkość dostępnej przestrzeni i konieczność zachowania dwumetrowego dystansu między ludźmi, z wyjątkiem członków rodzin. Nadal wymagana jest obecność stewardów, czyli wolontariuszy, którzy pilnują przestrzegania reguł uczestniczenia w Eucharystii. Mniejsze kościoły przeważnie decydują się wprowadzić konieczność rezerwacji miejsca, aby mieć pewność, że nie zostaną naruszone zasady zachowania bezpiecznego dystansu. Modlić można się wyłącznie w wyznaczonej do tego przestrzeni, nadal obowiązuje konieczność założenia podczas Mszy maseczki i nakaz dezynfekcji rąk.

Ścisłe reguły obecności dotyczą takich nabożeństw jak śluby czy pogrzeby. Przykładowo w Bristolu, który znajduje się w regionie trzeciego, czyli największego stopnia ryzyka, liczba gości ceremonii zaślubin nie może przekroczyć 15 osób, a liczba uczestników nabożeństwa pogrzebowego to nie więcej niż 30.

Źródło: vaticannews.va