Aktualności

KSM: nie zgadzamy się na praktykę niszczenia osoby św. Jana Pawła II

KSM: nie zgadzamy się na praktykę niszczenia osoby św. Jana Pawła II
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/sw-jan-pawel-ii
9 marca 2023 r.

KSM: nie zgadzamy się na praktykę niszczenia osoby św. Jana Pawła II

„W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi na temat osoby świętego Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pragnie podkreślić swoją niezachwianą wiarę w autorytet świętego papieża. Nie zgadzamy się na praktykę niszczenia osoby, która tak wiele uczyniła dla dobra nas, ludzi młodych” – czytamy w oświadczeniu Prezydium Krajowej Rady KSM.

Publikujemy treść oświadczenia:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Prezydium Krajowej Rady

Sulejówek 08.03.2023 r.

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi na temat osoby świętego Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pragnie podkreślić swoją niezachwianą wiarę w autorytet świętego papieża. Nie zgadzamy się na praktykę niszczenia osoby, która tak wiele uczyniła dla dobra nas, ludzi młodych.

Nie mamy wątpliwości, że dla św. Jana Pawła II młodzież była najważniejsza. To właśnie do młodych zwracał się wiele razy w sposób szczególny, starając się jak najlepiej towarzyszyć im na drodze dorastania. Niewątpliwym potwierdzeniem przyjętej przez niego postawy są organizowane do dziś Światowe Dni Młodzieży, gromadzące młodych ludzi z całego świata. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o życiorysach i świadectwach tysięcy osób, na życie których postawa świętego papieża wywarła realny wpływ, stanowiąc wzór do naśladowania na całe życie.

Jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zapewniamy także o naszych stałych wysiłkach i trosce o rozwój młodego człowieka i jego bezpieczeństwo wedle inspiracji, jakie zostawił nam św. Jan Paweł II. Dobremu Bogu w modlitwach za jego wstawiennictwem powierzamy całą wspólnotę Kościoła, naszą Ojczyznę oraz młodzież.

Nauczaniu św. Jana Pawła II i testamentowi nam pozostawionemu – wołamy nasze Gotów!

Martyna Gieleta
W imieniu Prezydium KR KSM
Przewodnicząca

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest ogólnokrajową organizacją reaktywowaną na prośbę św. Jana Pawła II, która działa w 35 diecezjach na terenie całej Polski, zrzeszając blisko 10 tysięcy młodych osób. Stowarzyszenie kieruje się wartościami nauczanymi przez św. Jana Pawła II, które przyjmuje i pragnie przekazywać kolejnym pokoleniom.

Źródło: https://www.ekai.pl/ksm-nie-zgadzamy-sie-na-praktyke-niszczenia-osoby-sw-jana-pawla-ii/