Aktualności

Kuba: chrześcijanie wzywają rząd do ochrony wolności religijnej

Kuba: chrześcijanie wzywają rząd do ochrony wolności religijnej
Photo by Juan Luis Ozaez on Unsplash
10 grudnia 2023 r.

Kuba: chrześcijanie wzywają rząd do ochrony wolności religijnej

Rośnie presja na chrześcijan i wyznawców innych religii

(Open Doors, Polska) – W oświadczeniu wydanym 8 listopada Międzywyznaniowy Alians Chrześcijan na Kubie wezwał rząd do ochrony wolności religijnej obywateli. Wezwanie to pojawia się w kontekście nasilających się represji wobec członków kościołów różnych denominacji. Sytuacja kubańskich chrześcijan uległa w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu.

Cel chrześcijan: „pomagać, leczyć i budować” Kubę

W 2021 r. na Kubie wybuchły protesty przeciwko jednopartyjnemu reżimowi komunistycznemu, między innymi z powodu licznych naruszeń praw człowieka. W rezultacie rząd zaostrzył represje wobec wszystkich, których postrzegał jako opozycję. Objęły one między innymi przywódców chrześcijańskich takich jak Lorenzo Rosales Fajardo. Pastor został aresztowany podczas pokojowego marszu protestacyjnego w lipcu 2021 r., a następnie skazany na 7 lat więzienia.

W swojej obecnej deklaracji członkowie Aliansu Chrześcijan podkreślają przede wszystkim troskę o „wzmocnienie dzieła Bożego w narodzie kubańskim”. Zobowiązują się między innymi do „rozwijania i utrzymywania wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i współpracy w celu uzdrowienia i budowania naszych kościołów, wspólnot i kraju w oparciu o wiarę”.

Jednocześnie wzywają rząd do „uznania prawa do zrzeszania się każdego ruchu religijnego na wyspie i przyznania mu statusu prawnego i ochrony prawnej”. Wzywają również do „poszanowania prawa każdego obywatela Kuby do korzystania ze wszystkich swoich przyrodzonych praw bez obawy o bycie prześladowanym”.

Ideologia państwowa sprzeczna z wartościami chrześcijańskimi

Wiele kościołów chrześcijańskich na Kubie jest uważanych za nielegalne, ponieważ odmówiono im rejestracji. Te niezarejestrowane kościoły są uważane za „buntowników” i grożą im kary, od grzywien po zamknięcie ich organizacji, prześladowanie przywódców i konfiskatę mienia.

Jeśli przywódcy kościelni lub chrześcijańscy aktywiści krytykują reżim, grożą im aresztowania, kampanie oszczerstw, ograniczenia swobody przemieszczania się, wyroki więzienia lub nękanie przez rząd. Ideologiczne wytyczne rządu są w wielu miejscach sprzeczne z przekonaniami chrześcijan. Zaczyna się to od edukacji dzieci i dotyka wielu kwestii etycznych związanych z tak ważnymi tematami, jak małżeństwo i rodzina. Ze względu na powszechną inwigilację zarówno osób prywatnych, jak i organizacji religijnych, bardzo łatwo jest paść ofiarą reżimu.

Według organizacji praw człowieka „Observatorio Cubano de Derechos Humanos” (Kubańskie Obserwatorium Praw Człowieka, OCDH), tylko w 2022 r. zarejestrowano ponad 1000 incydentów, w których naruszono wolność religijną obywateli.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Kuba zajmuje 27. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródło: USCIRF, OCDH, Open Doors

Źródło: https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/kuba-chrzescijanie-wzywaja-rzad-do-ochrony-wolnosci-religijnej