Aktualności

Lekarz odsunięty za poglądy

Lekarz odsunięty za poglądy
Hush Naidoo on Unsplash
28 grudnia 2020 r.

Lekarz odsunięty za poglądy

Prof. Władysław Sinkiewicz został odsunięty z Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej- Terroryzm szeroko kreowanej tolerancji innych postaw i poglądów pokazał swoje wyraźnie oblicze” – powiedział prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz. Ceniony kardiolog został odsunięty ze składu Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej, której był przewodniczącym.

Jak podkreślił prof. Sinkiewicz, formalnym pretekstem była upływająca z końcem 2020 roku kadencja i nadarzająca się możliwość niewybrania go do składu nowej komisji. – To efekt działań podjętych przez „lewackie skrzydło” Rady Okręgowej, które w dyskusjach, a także na łamach biuletynu Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Primum non Nocere”, szerzy hasła tolerancji i szacunku dla innych – dodał profesor.

– W przypadku osoby prof. Sinkiewicza, jak sądzę, negatywnie na wyniku głosowania zaciążyło jego zaangażowanie w kontrowersyjne – według opinii niektórych członków ORL – konferencje bioetyczne, których był animatorem i głównym organizatorem – powiedział dr n. med. Marek Bronisz.prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.

Z informacji, które posiada od uczestników posiedzenia prof. Władysław Sinkiewicz, jedynym zarzutem kierowanym w jego stronę było zaproszenie przez niego na wspomniane konferencje organizowane wspólnie z innymi partnerami naukowymi osoby broniącej życia nienarodzonych dzieci z zespołem Downa w 2018 roku oraz wysoko cenionego i poważanego profesora UMK w tym roku.– Podkreślam, że nie było żadnych merytorycznych i organizacyjnych zastrzeżeń co do mojej pracy w Komisji Bioetycznej. Zostałem skutecznie ukarany za niewłaściwe w ocenie członków Okręgowej Rady Lekarskiej poglądy – stwierdził prof. Sinkiewicz.

Należy wspomnieć, że uprzednio ta sama rada na wniosek Kapituły w uznaniu za wybitne osiągnięcia przyznała prof. Sinkiewiczowi najwyższe wyróżnienie Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Cerebrum Medici”.

Ogólnopolskie konferencje bioetyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, obejmowały m.in. tematy dotyczące śmierci mózgu, początku i końca ludzkiego życia, tożsamości płci, sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej oraz wyzwań bioetycznych XXI wieku.

Prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz w latach 2009-2017 był kierownikiem II Katedry i Kliniki Kardiologii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Jest autorem ponad 400 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, współredaktorem ośmiu monografii w zakresie bioetyki oraz pomysłodawcą, głównym organizatorem i kierownikiem naukowym Bydgoskich Spotkań Bioetycznych, w ramach których organizowano wspomniane konferencje.

Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszającą ponad 4 tysiące członków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Źródło: ekai.pl