Aktualności

Lekarze walczą o życie Polaka

Lekarze walczą o życie Polaka
Photo by Marcelo Leal on Unsplash
12 stycznia 2021 r.

Lekarze walczą o życie Polaka

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich wyraziło w liście do Prezydenta RP zaniepokojenie sytuacją Polaka przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii. Decyzją tamtejszego sądu ma on być pozbawiony jedzenia i picia, a przez to skazany na śmierć głodową. Jednocześnie sąd nakazał otoczenie go opieką paliatywną tak, aby jak najmniej cierpiał. Zdaniem polskich lekarzy, decyzja ta jest zaprzeczeniem etyki lekarskiej precyzującej, że powinnością lekarza jest ratowanie i utrzymywanie życia, a nie zabijanie. Kopie listu zostały skierowane także do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministra Zdrowia.

Źródło:https://ekai.pl/katoliccy-lekarze-walcza-o-zycie-polaka-zagrozonego-eutanazja-w-wlk-brytanii/