Aktualności

List do polityków

List do polityków
Photo by Scott Graham on Unsplash
5 listopada 2020 r.

List do polityków
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną ważną inicjatywą Centrum Ochrony Praw Chrześcijan w Toruniu. W dniu 5.11.2020 r. zwróciliśmy się do Posłów i Senatorów, będących na mocy Konstytucji III RP reprezentantami naszej Ojczyzny – do wyrażenia opinii oraz złożenia deklaracji w temacie wystosowanego poniżej pisma.

Pełna treść listu:

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan                                                 Toruń, dnia 5.11.2020 r.
Biuro Sieci Pomocy Prawnej
i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu
Dom Słowa
ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

W związku z aktualną sytuacją w Polsce dotyczącą ataków na Kościół Katolicki m.in. stosowanie wulgaryzmów, agresji słownej, bluźnierstw, świętokradztwa, przemocy, zakłócania nabożeństw, wzywania do dewastacji kościołów oraz profanacji obiektów sakralnych, których dopuszczono się w ostatnich dniach, wyrażam głęboki niepokój związany z obecnym stanem przedmiotowym.

Misją naszego Centrum jest ochrona praw chrześcijan oraz przeciwdziałanie przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której łamanie podstawowych praw wolności stanie się w naszym kraju codziennością.

W związku z powyższym na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 21  Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) zwracam się do Pani Poseł/Pana Posła o wyrażenie swojego stanowiska w sprawie i udzielenia odpowiedzi w formie elektronicznej na kilka nw. pytań:

1.     Jaki jest Pani/Pana osobisty stosunek do Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i jego postulatów?

2.     Strajkujący prezentują wrogą relację w stosunku do Kościoła Katolickiego oraz Jego Pasterzy. Posługują się mową nienawiści. Jaki jest Pani/Pana stosunek do działań wrogich Kościołowi?

3.     Czy uważa Pani/Pan, że jest to właściwa metoda postępowania w demokratycznym społeczeństwie?

4.     Czy eskalacja podziałów społecznych, jest zdaniem Pani/Pana dobra dla Narodu Polskiego?

5.     Czy w związku z atakami na Kościół Katolicki podejmie Pani/Pan działania mające na celu powstrzymanie fali nienawiści? Jeśli tak – to w jaki sposób?

Pozostając w oczekiwaniu na odpowiedź, życzę dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze NASZEJ OJCZYŹNIE.

Z wyrazami szacunku,

Koordynator Biura Sieci Pomocy Prawnej

i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu