Aktualności

Małopolskie: sejmik staje w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Małopolskie: sejmik staje w obronie dobrego imienia Jana Pawła II
https://www.krakow.pl/aktualnosci/240817,33,komunikat,koncert_poswiecony_pamieci_jana_pawla_ii.html
18 grudnia 2020 r.

Małopolskie: sejmik staje w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w czwartek oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II – patrona województwa małopolskiego.

– Niestety, przyszły takie czasy, że musimy wyrazić nasze wsparcie dla św. Jana Pawła II i sprzeciw wobec prób podważania jego autorytetu. Myślę, że to jest apel oczywisty – zaznaczył przewodniczący sejmiku Jan Duda podczas czwartkowej sesji.

W oświadczeniu przyjętym 27 głosami za, przy pięciu wstrzymujących się, małopolscy radni wojewódzcy „wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania autorytetu św. Jana Pawła II, patrona województwa”.

Źródło: https://misyjne.pl/malopolskie-sejmik-przyjal-oswiadczenie-w-sprawie-obrony-dobrego-imienia-jana-pawla-ii/