Aktualności

Mamy to!! Pracownicy BSPPiPO w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan skutecznie zawalczyli o ukaranie sprawcy haniebnego czynu. Sprawa dot. profanacji kapliczek z figurą Matki Bożej w Szczecinie

Mamy to!! Pracownicy BSPPiPO w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan skutecznie zawalczyli o ukaranie sprawcy haniebnego czynu. Sprawa dot. profanacji kapliczek z figurą Matki Bożej w Szczecinie
1 czerwca 2022 r.

Mamy to!! Pracownicy BSPPiPO w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan skutecznie zawalczyli o ukaranie sprawcy haniebnego czynu. Sprawa dot. profanacji kapliczek z figurą Matki Bożej w Szczecinie

Czekaliśmy na ten wyrok cały rok. Gdy w nocy z 19 na 20 czerwca 2021 r. zdewastowane zostały kapliczki w parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie, szybko podjęliśmy stosowne kroki prawne. Stanowiły one reakcję na namalowanie przez sprawcę czerwoną farbą symbolu odwróconego krzyża oraz odwróconego pentagramu na figurze i kapliczce z wizerunkiem Matki Bożej. Sprawcą zbezczeszczenia miejsca kultu religijnego okazał się mężczyzna, który usłyszał wyrok skazujący go na karę jednego roku pozbawienia wolności oraz obowiązku zapłaty nawiązki w kwocie 2000 zł na rzecz parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie. Wyrok Sądu jest nieprawomocny.

Przypomnijmy:

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w powyższej sprawie zostało złożone przez Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie. W zawiadomieniu wskazaliśmy, że sprawca profanacji figury i kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej dopuścił się przestępstwa, które jest penalizowane w Kodeksie Karnym:

Art.  196.  [Obraza uczuć religijnych]

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prokurator Rejonowy w Szczecinie po przeprowadzeniu dochodzenia skierował do Sądu Rejonowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko sprawcy.

Na rozprawie głównej w Sądzie Rejonowym, po przesłuchaniu zeznań świadków oraz przeprowadzeniu dowodów jakie przedłożyła Prokuratura, Sędzia Bartosz Bytniewski-Judasz przedstawił stanowisko w zakresie czynu jakiego dopuścił się sprawca. Sędzia zaznaczył, że czyn sprawcy profanacji jest w znacznym stopniu szkodliwy społecznie z powodu bardzo dużej ilości osób pokrzywdzonych oraz ze względu złą wolę jaką wykazał się oskarżony. Profanację sprawcy szczególnie głęboko przeżyły osoby duchowne oraz mieszkańcy parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej. Ponadto sprawca po naruszenia dóbr jakim są uczucia religijne i miejsca sprawowania kultu, nie uczynił niczego by zadośćuczynić pokrzywdzonym lub poczuciu sprawiedliwości społecznej. W związku z czym sprawca usłyszał wyrok skazujący.

Sędzia Sądu Rejonowego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wydał Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec sprawcy orzeczono rok pozbawienia wolności oraz karę pieniężną w wysokości 2 tysięcy złotych. Wyrok niestety jest nieprawomocny.

Pracownicy Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan przyjmują wyrok Sądu z poczuciem sprawiedliwie wymierzonej kary. Zapewniamy, że będziemy monitorować ciąg dalszy sprawy w Sądzie Okręgowym. Jednocześnie polecamy sprawcę w modlitwie o nawrócenie.